Hopp til innhold

OBOS-prisene ned 1,7 prosent i desember

Til tross for en nedgang i desember, steg OBOS-prisene i 2018 med 6,5 prosent i Oslo-området.

Publisert:
onsdag 2. januar 2019

Dette skjer etter en korreksjon i markedet i 2017. Da falt OBOS-prisene med 11,8 prosent i Oslo-området. 

–  Det er et noe usikkert marked, men våre anslag tilsier at boligprisene vil øke også i år, men med store variasjoner fra måned til måned. Når vi går ut av 2019 tror vi boligmarkedet i Oslo-området vil ende på en prisvekst på rundt fire prosent, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. 

Han begrunner dette med at norsk økonomi er i framgang med lav arbeidsledighet og en forventet lønnsvekst som gjør at de fleste vil få mer å rutte med i år enn i fjor. 

Samtidig viser tallene at forkjøpsrettsandelen til brukte OBOS-boliger steg til 22,6 prosent mot 20,9 prosent i 2017.  Det er lavere enn normalår hvor forkjøpsrettsandelen pleier å ligge rundt 30 prosent. 

− Forkjøpsrettsandelen er en god temperaturmåler på boligmarkedet. Når det er høy etterspørsel og få boliger å velge mellom blir forkjøpsandelen høy. I toppåret 2016 var den eksempelvis på hele 37 prosent. Tallene for 2018 viser et marked med fortsatt god etterspørsel, men der boligkjøperne har mye å velge mellom. Vi forventer noe av den samme trenden inn i 2019, sier Kjørberg Siraj. 

Øker byggetakten 

Det er fortsatt mange boliger til salgs, samtidig som det vil bli ferdigstilt mange nye OBOS-boliger i år. Dette sammen med en forventet lav befolkningsvekst, er faktorer som vil dempe prisveksten. 

OBOS planlegger å igangsette bygging av 2300 nye boliger i 2019, en økning på over 30 prosent fra 2018. 

– Vi så i fjor økt etterspørsel etter nye boliger, og vi vil ferdigstille mange nye boliger i 2019. Våre prognoser viser at det vil bli ferdigstilt vesentlig færre boliger i pressområder fra 2020 og utover. OBOS planlegger derfor å øke aktivitetsnivået kraftig i 2019 for å møte den økte etterspørselen. En nøkkel til stabil boligproduksjon er at kommunene sørger for tilstrekkelig framdrift i plansakene. OBOS har flere tusen boliger under planlegging der vi håper på planvedtak i 2019, sier Kjørberg Siraj. 

I desember 2018 var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger i Oslo-området 59 674 kroner. 

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 52 836 kroner i desember 2018. Dette er 0,6 prosent lavere enn i november 2018, og 6,8 prosent høyere enn i desember 2017.

 

 

Aktuelt - relaterte artikler

Boligsalget stabiliserer seg

OBOS solgte 533 boliger til en verdi av 2,5 milliarder kroner i første kvartal 2024. Sammenlignet med første kvartal i fjor er det en oppgang på 24 prosent.