Hopp til innhold

OBOS-prisene ned 2,1 prosent i Oslo

Etter tre måneder med prisoppgang, falt OBOS-prisene i april med 2,1 prosent i Oslo-området. På landsbasis er nedgangen 1,6 prosent. – Overraskende, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj.

Publisert:
torsdag 2. mai 2019

Det betyr at prisene for brukte OBOS-boliger hittil i år har steget med 5,0 prosent i hovedstadsområdet og 3,8 prosent på landsbasis.

− Prisnedgangen i april er noe overraskende. Vi opplever solid etterspørsel etter boliger selv om antall omsetninger i mars og april går noe ned i Oslo sammenlignet med 2018. En mulig forklaring er at den siste tidens renteøkninger biter noe i en overgangsfase, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Tror på fortsatt prisoppgang

Han tror ikke tallene for april betyr at prisnedgangen vil fortsette, selv ikke med nye renteøkninger.

− Med et fortsatt lavt rentenivå, befolkningsvekst, lav arbeidsledighet og reallønnsvekst forventer vi fortsatt vekst i boligprisene utover året og inn i 2020. Den sterkeste veksten vil vi se i Oslo. Her er det, spesielt fra neste år, en grunnleggende ubalanse mellom nybygging og etterspørsel.  Vi ser også en kraftig økning i tomteprisene i Oslos randsone som vil påvirke prisene på både nye og brukte boliger.

Han trekker spesielt fram Follo-regionen hvor tomteprisene har skutt i været, blant annet som en følge av ferdigstillelsen av Follobanen. − Det vil medføre et vesentlig høyere prisnivå på boliger.

Etterspør nye boliger

OBOS har i lengre tid merket stor etterspørsel etter nye boliger i alle sine hovedområder.

− Vi ser at pris og kvalitet på boligene i større grad enn før er avgjørende for å opprettholde et godt salg. At folk kjøper nye boliger, tyder på at de er optimistiske med tanke på fremtiden, sier Siraj.

I april var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 62 668 kroner, det er 4,9 prosent høyere enn i april 2018.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 54 832 kroner i april.

 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).