Hopp til innhold

OBOS-prisene økte kraftig i januar

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 6,9 prosent fra desember til januar.

Publisert:
tirsdag 1. februar 2022

– Boligprisene pleier å stige i januar, men dette var overraskende mye, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

OBOS-prisene har i snitt økt med 3,5 prosent i januar i perioden 2004-2021.

– Det er bekymringsfullt med så sterk prisvekst som vi fikk i januar, særlig for de som skal inn i boligmarkedet for første gang. Samtidig må de månedlige svingningene, og særlig slike store prishopp, tolkes med varsomhet. OBOS-prisene steg også mye i januar og februar i fjor, men deretter var det stillstand eller fallende priser store deler av fjoråret, sier Monsvold.

De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 6,7 prosent.

På landsbasis steg også prisene med 6,7 prosent i januar, mens de er 6,1 prosent opp de tolv siste månedene.

Færre omsatte boliger

Det har den siste tiden vært langt flere kjøpere enn selgere i boligmarkedet i Oslo. 

– Vi må tilbake til januar 2016 for å finne færre omsatte boliger i Oslo i januar. Sammenlignet med snittet for januar i perioden 2016 til og med 2021, var nedgangen 18 prosent. Tilbudet av boliger i hovedstaden er for lavt, dermed drives prisene opp. Vi ser at det er stor interesse for å kjøpe leilighet i nye boligprosjekter om dagen, noe av grunnen til dette kan være at det er såpass få brukte boliger ute i markedet, mener Monsvold.

 Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var i januar 77 503 kroner i Oslo-området og på landsbasis 66 313 kroner.

Andelen som brukte forkjøpsretten i Oslo var på 31,2 prosent. Det er en markant økning fra desember i fjor, men samtidig betydelig lavere enn i januar 2021.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Venter moderat prisvekst

–Selv om prisveksten ble svært sterk i januar, tror vi markedet vil dempe seg utover året, og da spesielt når renteøkningene begynner å bite.

Norges Bank har signalisert at det kommer tre rentehevinger i år. Og det kan bli flere.

– Sannsynligheten for en fjerde renteheving øker nå som samfunnet i går mot full gjenåpning. Lav ledighet, økt inflasjon og raskere oppgang i internasjonale renter kan gi flere rentehopp enn tidligere varslet.

Hun tror året samlet sett vil ende med en boligprisvekst på rundt tre prosent i Oslo og på landsbasis.

– Lav ledighet og utsikter til høyere lønnsvekst vil motvirke et større prisfall som følge av økt rente. Fortsatt tilbudsunderskudd trekker også prisene opp, men vi forventer at det vil komme flere boliger ut i markedet i tiden framover. Det vil kunne bidra til et bedre balansert marked enn vi har akkurat nå.

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, forteller om et hett bruktmarked i Oslo om dagen med mange på visning og aktive budrunder.

– Det er selgers marked om dagen, og meglerne våre opplever en tendens til at mange kjøper ny bolig før de har solgt den de har. Vi finner støtte for dette i oppdragsinngangen som har vært god siste del av januar. Omsetningshastigheten i Oslo nå er nede i ni dager, det er et tegn på hett marked. 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.