Hopp til innhold

OBOS-prisene opp 0,3 prosent i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,3 prosent fra september til oktober. – Prisøkningen er noe større enn forventet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Publisert:
mandag 1. november 2021

En prisoppgang på 0,3 prosent i oktober i hovedstaden er – med unntak av oktober i fjor – den sterkeste veksten i OBOS-prisene i oktober siden 2014. 

– Prisene har ofte falt i oktober og de andre høstmånedene. Prisene så langt i høst har således holdt seg mer stabile enn ventet. En grunn kan være at det er få boliger til salgs og at husholdningene ser optimistisk på utviklingen i egen økonomi – til tross for økt rente og høye strømpriser, sier sjeføkonom Monsvold i OBOS. 

De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 7,1 prosent. Så langt i år er oppgangen 7,0 prosent.

På landsbasis gikk OBOS-prisene ned 0,1 prosent i oktober, mens de er 6,6 prosent opp de tolv siste månedene og opp 7,3 prosent hittil i år.

Færre omsatte boliger

Omsetningen av OBOS-boliger avtok i oktober sammenlignet med oktober i tidligere år. Sammenlignet med i fjor er nedgangen på 16 prosent i Oslo. Vi må tilbake til 2016 for å finne færre omsatte boliger denne måneden.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Kvadratmeterprisen var i oktober 74 334 kroner i Oslo-området og på landsbasis 64 379 kroner.

Andelen som brukte forkjøpsretten i Oslo i oktober i år var på 26,5 prosent. Det er en nedgang fra september og betydelig lavere enn i oktober i fjor.  Det tyder på et roligere marked.

Moderat prisvekst neste år

Norges Bank satte som ventet opp renten i september, og det er stor sannsynlighet for at det kommer et nytt rentehopp i desember, og ytterligere to til tre neste år.

– Vi tror på en flat pristrend resten av året, og muligens et svakt prisfall. Det er normalt sesongmønster. Neste år venter vi en forsiktig prisvekst, sier Monsvold.

Hun mener lavere arbeidsledighet og utsikter til noe høyere reallønnsvekst kan motvirke et større prisfall som følge av økt rente. 

Bygges for få boliger

– Oslo kan få noe høyere prisvekst enn ellers i landet de kommende årene som følge av relativt lav boligbygging. Det er bygget for lite over tid og det er svært få nye boliger til salgs. Samtidig er det grunn til å anta at tilflyttingen til Oslo vil ta seg noe opp igjen i takt med at aktiviteten kommer tilbake til et normalt nivå, sier Monsvold.   

Daglig leder Hans Anders Skjølberg i OBOS Eiendomsmeglere sier det var ventet en flat prisutvikling i oktober.

– Vi opplever markedet som godt fungerende om dagen.  

Aktuelt - relaterte artikler

Boligsalget stabiliserer seg

OBOS solgte 533 boliger til en verdi av 2,5 milliarder kroner i første kvartal 2024. Sammenlignet med første kvartal i fjor er det en oppgang på 24 prosent.