Hopp til innhold

OBOS-prisene opp 0,6 prosent i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger steg med 0,6 prosent fra mai til juni i Oslo, og med 0,9 prosent på landsbasis.

Publisert:
mandag 3. juli 2023

OBOS-prisene, som dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo, fortsatte å stige i juni. Det betyr at prisene har steget hver måned i 2023 med unntak av mai måned - da man fikk en prisnedgang på 1,2 prosent i Oslo og 0,7 prosent på landsbasis.

-Det normale er at OBOS-prisene faller noe i juni, men ser vi mai og juni under ett har prisene ligget ganske flatt siden april.  Det er i tråd med forventningene vi har hatt om at renteøkningene og de høye levekostnadene skulle gi en utflating i prisene inn mot sommeren. Vi kan fastslå at markedet er roligere, men både antall omsetninger, bruk av forkjøpsrett og omsetningshastigheten tyder på at vi fortsatt har et marked som fungerer bra, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

  • I snitt har prisene i Oslo falt med 0,5 prosent i juni de ti siste årene.
  • De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt 1,1 prosent.  
  • På landsbasis er prisene ned 1,0 prosent de tolv siste månedene.  
  • Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 79 141 kroner i Oslo i juni, og 68 534 kroner på landsbasis.
  • Andelen som brukte forkjøpsretten i Oslo i juni i år var på 28,3 prosent, litt ned fra 28,6 prosent i mai.  

Venter svakere prisutvikling 

Vanlig sesongmønster i markedet er at prisene stiger noe i august for så å falle noe utover høsten.

-Dobbel renteheving i juni kombinert med allerede høye levekostnader vil sannsynligvis gi en svakere prisutvikling enn normalt i høst. Sannsynligheten for at styringsrenten ender på 4,25 prosent innen september har økt. Det betyr boliglånsrenter på nærmere 6 prosent for en del låntakere, sier Monsvold.

Administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, Hans Anders Skjølberg, opplever at salget går som ventet.

-Våre meglere melder om litt tregere omløpshastighet, men det meste blir solgt. Tilbudssiden har økt frem mot sommeren, men bruktboligmarkedet viser seg som solid. Dersom det ikke kommer en økning i arbeidsledigheten tror vi på et fortsatt velfungerende marked utover høsten, sier Skjølberg.

Monsvold peker på at lettelsene i utlånsforskriften fra 1. januar i år, der blant annet rentebufferen som bankene må ta hensyn til når lån blir gitt, ble satt ned fra 5 til 3 prosentpoeng, og bidro en periode til at flere kunne låne mer. Det har vært med på å løfte boligprisene i vår.

-Vi må regne med at færre får lån og at finansieringsbevisene blir lavere utover høsten. Det kan bidra til et lite prisfall utover vanlig sesongmønster. Godt arbeidsmarked, lønnsvekst, lav boligbygging, tilflytting i byene og et stramt marked for utleieboliger demper nedgangen, sier Monsvold som anslår at prisene i desember 2023 vil være om lag som de var i desember 2022.   

Boligtørke   

Den lave boligbyggingen kan bidra til boligtørke ett til to år fram. Det er svært bekymringsfullt med tanke på de som ønsker å komme inn på boligmarkedet, sier Monsvold. 

De siste 6 månedene har det vært 340 salgsstarter i Oslo (Econ Nye Boliger), mot 980 i samme periode i 2022. 

-Ubalansen nyboligmarkedet opplever, med høye byggekostnader, dyrere byggelån og synkende etterspørsel etter nybolig, gjør at boligbyggingen nå synker kraftig. I motsetning til bruktmarkedet har nyboligsalget nå en vesentlig lavere fart da kjøperne opplever det som mer usikkert å kjøpe bolig som skal overtas frem i tid. Dette gir lav igangsetting og bidrar til at vi ikke får den boligforsyningen vi trenger, sier Monsvold.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).