Hopp til innhold

OBOS-prisene opp 1,7 prosent i Oslo

Prisene for brukte OBOS-leiligheter i Oslo steg 1,7 prosent fra januar til februar. På landsbasis gikk prisene opp 2,1 prosent.

Publisert:
tirsdag 1. mars 2022

– Boligprisene fortsatte opp, men heldigvis langt mindre enn i januar da prisene i Oslo steg med 6,9 prosent, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Boligprisene stiger vanligvis i februar, og årets februar-måned ble da også omtrent som forventet. Økningen på 1,7 prosent er det samme som OBOS-prisene i Oslo har økt med i gjennomsnitt i perioden 2004-2021.

De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 2,5 prosent.

På landsbasis gikk prisene opp 2,1 prosent i februar, mens de er 2,9 prosent opp de tolv siste månedene.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var i februar 78 832 kroner i Oslo-området og på landsbasis 67 698 kroner.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Færre omsatte boliger

Ifølge Monsvold ble det omsatt færre boliger i februar i år enn i februar i fjor, men det skyldtes særlig høy aktivitet i fjor. Sammenligner vi med februar i perioden 2016-2021, var årets omsetning bare litt under gjennomsnittet for perioden.

Andelen som brukte forkjøpsretten i Oslo var på 39,3 prosent. Det er en markant økning fra januar, men samtidig noe lavere enn i februar 2021. 

– At en så høy andel tas på forkjøpsrett tyder på at det er rift om boligene. Det var også i februar stor interesse for å kjøpe leilighet i nye boligprosjekter, det kan tyde på at det fortsatt er få brukte boliger til salgs, mener sjeføkonom Sissel Monsvold. 

Hun ser med bekymring på at kommunene bruker stadig lenger tid på plan- og byggesaksbehandling. Dette vil kunne bremse boligbyggingen, spesielt i Oslo.

 – Det er en fare for at vår evne til å kunne tilby attraktive boliger til medlemmene blir svekket, da også den store satsingen på boligkjøpsmodellene OBOS Bostart og OBOS Deleie som skal bidra til at flere kommer seg inn på boligmarkedet. 

Usikre tider

Hun mener det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan boligmarkedet vil utvikle seg utover året:

– Den tragiske krigen i Ukraina skaper naturligvis usikkerhet og vil påvirke oss alle. Det er særlig utviklingen i inflasjon og renter som kan få betydning for boligmarkedet. Vi antar at lønns- og prispresset i norsk økonomi vil bidra til at Norges Bank fortsetter å øke renten, første gang nå i mars. Norges Bank har tidligere signalisert at det vil bli tre rentehopp i år, men mye tyder på at det vil bli fire. Arbeidsledigheten har falt markant og det er rekordmange ledige stillinger. Det tilsier økt lønnsvekst. Det vil kunne motvirke noe av effekten økte renter vil ha for boligmarkedet. Samtidig er det en fare for at økt inflasjon vil kunne svekke kjøpekraften. Alt i alt taler dette for moderat boligprisvekst i år. Vi kan heller ikke utelukke at det som nå skjer i Europa kan skape usikkerhet blant boligkjøperne.

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, sier det fortsatt er selgers marked.

– Vi har godt besøkte visninger og gode budrunder på det vi har i markedet. Volumet er fortsatt litt lavt, men vi opplever økning i oppdragsinngangen. Markedet begynner å normalisere seg etter høstens avkjøling.  

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.