Hopp til innhold

OBOS-prisene opp i august

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 1,3 prosent fra juli til august. På landsbasis var oppgangen 1,6 prosent.

Publisert:
torsdag 1. september 2022

– Etter utflating i prisene for OBOS-boliger i Oslo gjennom sommeren, steg prisene i august. Dette var ventet siden prisene vanligvis går opp denne måneden. Men prisoppgangen var mindre enn tidligere år. Etterspørselen holder seg imidlertid bra oppe og omsetningstiden er kort. Dette til tross for renteoppgang og økte levekostnader, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

  • I Oslo har OBOS-prisene så langt i år steget med 11,8 prosent.
  • De tolv siste månedene er oppgangen i Oslo på 9,2 prosent.
  • I gjennomsnitt har Oslo-prisene i august steget med 1,9 prosent det siste tiåret.
  • På landsbasis har prisene steget 7,1 prosent de tolv siste månedene.
  • Hittil i år er prisene på landsbasis opp 12,4 prosent.
  • Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger i august var 81 044 kroner i Oslo-området og 69 854 kroner på landsbasis.

Normal aktivitet

– Antallet omsetninger i Oslo i august var tilbake til det normale etter at det ble solgt svært få boliger i juli. Dette tyder på at det er blitt lagt ut flere boliger til salgs og at kjøperne har fått noe mer å velge i, men tilbudet er fortsatt lavt, sier Monsvold.

Andelen som brukte forkjøpsretten var på 29,6 prosent i august i år. Det var en økning fra juli (26,4 prosent), men litt lavere enn i august i fjor (30,2 prosent).  Det tyder på at temperaturen i markedet er noe lavere, men at etterspørselen etter boliger holder seg godt oppe fortsatt.   

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Rekordlav boligbygging i Oslo

Monsvold ser med bekymring på at det de siste årene er blitt bygget stadig færre nye boliger. Og situasjonen er historisk vanskelig i år. Med unntak av 2010, er det de siste 22 årene ikke gitt færre byggetillatelser i Oslo enn i år.

– Få regulerte boliger, høye byggekostnader, renteoppgang og mangel på arbeidskraft gjør at boligbyggingen vil stoppe opp. I OBOS bygger vi imidlertid flere boliger enn noen gang. Vi har i Oslo-området i år igangsatt byggingen av omtrent like mange boliger som på samme tid i fjor. Vi forsøker så godt vi kan å opprettholde boligbyggingen også i turbulente tider.

Venter liten prisnedgang    

Monsvold tror redusert kjøpekraft som følge av renteoppgang og kraftig stigning i konsumprisene, vil dempe boligprisene framover.

– Sterkt arbeidsmarked, økt lønnsvekst og befolkningsøkning trekker i motsatt retning. I Oslo-området spesielt, vil lavt nyboligtilbud gjøre at en eventuell prisnedgang sannsynligvis blir liten. Vi venter at prisene kan falle noe utover høsten, og kanskje noe mer enn det som er vanlig sesongmønster. Neste år tror vi på en relativt flat prisutvikling.

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, tror få leiligheter i markedet er hovedgrunnen til at prisene steg i august.

– Vi spådde selgers marked i august og fikk det. Tilbudssiden er lav, og dette presser prisene opp. Samtidig hadde vi en økning i antallet oppdrag på 15 prosent målt mot august i fjor, noe som kan indikere en økning i volum til markedet.

 

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.