OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

OBOS-prisene opp i januar

OBOS-prisene i Oslo steg med 1,7 prosent i januar. I januar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 57 028 kroner.

1. februar 2018
Oppsal stue

Prisene er 12,2 prosent lavere enn i januar 2017.

– Det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet, men det er allikevel flere positive tegn. Tallet på antall omsatte boliger er også en god indikator på at det er liv i boligmarkedet. Det ble omsatt 62 flere boliger i OBOS-tilknyttede borettslag i januar i år enn tilsvarende måned i fjor og 150 flere enn i januar i 2016. Det er også gledelig at de fem bydelene som veier tyngst i vår statistikk, alle viser prisvekst i januar, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 50 037 kroner i januar. Dette er 1,1 prosent høyere enn i desember, og 10,4 prosent lavere enn i januar 2017

I januar ble det foretatt 586 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger mot 440 i desember og 524 i januar 2017.