OBOS-prisene opp i januar

OBOS-prisene i Oslo steg med 1,7 prosent i januar. I januar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 57 028 kroner.

Prisene er 12,2 prosent lavere enn i januar 2017.

– Det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet, men det er allikevel flere positive tegn. Tallet på antall omsatte boliger er også en god indikator på at det er liv i boligmarkedet. Det ble omsatt 62 flere boliger i OBOS-tilknyttede borettslag i januar i år enn tilsvarende måned i fjor og 150 flere enn i januar i 2016. Det er også gledelig at de fem bydelene som veier tyngst i vår statistikk, alle viser prisvekst i januar, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 50 037 kroner i januar. Dette er 1,1 prosent høyere enn i desember, og 10,4 prosent lavere enn i januar 2017

I januar ble det foretatt 586 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger mot 440 i desember og 524 i januar 2017.