Hopp til innhold

OBOS-prisene opp i mai

Siden nyttår har prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo-området steget med 5,8 prosent. – Vi forventer fortsatt prisvekst, men dette er ikke tiden for ville budrunder.

Publisert:
mandag 3. juni 2019

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj tror ikke de varslede renteøkningene vil føre til nedgang i boligprisene i Oslo i år.  Tallene for mai viser da også at prisene gikk opp med 0,7 prosent fra april til mai i hovedstadsområdet. I hele landet økte prisene for OBOS-tilknyttede boliger med 0,6 prosent.  

 − Prisveksten er som forventet og i tråd med den historiske utviklingen. Dette er tradisjonelt en sterk måned med høy aktivitet.  Lønnsvekst, høy sysselsetting og fortsatt lave renter er noen av faktorene som gjør at vi tror på fortsatt prisvekst, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. 

Han mener den største potensielle trusselen mot boligmarkedet ligger utenfor landets grenser. 

 – Det er vanskelig å forutse mulige hendelser i internasjonal økonomi som kan påvirke bankenes utlånspraksis og folks tro på boligmarkedet, sier Siraj. 

Sunt boligmarked 

Det er høy aktivitet i boligmarkedet denne våren, spesielt i Oslo-området hvor det i mai ble solgt tolv prosent flere boliger enn i samme måned i fjor. Siraj tror likevel ikke dette er tiden for ville budrunder. 

– Det er et sunnhetstegn.  Det avgjørende for en fortsatt positiv utvikling i boligmarkedet er at de som skal selge nye og brukte boliger har en riktig pris i forhold til forventningene i markedet. Treffer man riktig på pris første gang, blir det raskere omsetning av boligene. 

Økt kvadratmeterpris 

I mai var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 63 136 kroner. Dette er en økning på 1,8 prosent i forhold til i mai 2018.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 55 152 kroner i mai. Dette er 1,7 prosent opp i forhold til samme måned i fjor. 

Hittil i år har prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo-området steget med 5,8 prosent. For OBOS sett under ett, har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget med 4,4 prosent hittil i år. 

I mai ble det foretatt 918 eierskifter mot 755 i april og 864 i mai 2018. 

 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.