Hopp til innhold

OBOS-prisene opp i november

Etter to måneder med prisnedgang, viser nye OBOS-tall for november at prisene igjen stiger i Oslo-området. Så langt i år har prisene økt med 8,3 prosent.

Publisert:
mandag 3. desember 2018

I november var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 60 715 kroner. Kvadratmeterprisen er 0,3 prosent høyere enn i oktober, og 4,1 prosent høyere enn i november 2017. 

Oslo-prisene har i gjennomsnitt sunket med 0,2 prosent i perioden 2004 – 2017. 

− Prisveksten denne måneden kan synes liten, men viktig å huske at november historisk sett er en måned hvor prisene vanligvis faller. Gode tider for næringslivet og lav arbeidsledighet betyr mer for boligprisene enn varslede renteøkninger, i hvert fall på kort sikt, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 53 128 kroner i november. Dette er 0,1 prosent lavere enn i oktober, og 3,1 prosent høyere enn i november 2017. 

Nye SSB-tall viser at det nå bor en million mennesker i Stor-Oslo. Og det er forventet en betydelig befolkningsvekst i Oslo de 20 neste årene, trolig vil innbyggertallet øke med om lag 200 000, ifølge SSB.

− For å sikre at boligprisene ikke blir for høye for vanlige folk i Oslo-området i årene som kommer, må myndighetene ha sterkere fokus på å legge til rette for at det kan bli bygget tilstrekkelig med nye boliger. Det innebærer blant annet å holde høy fart i reguleringssaker, og samtidig satse tungt på å utvikle gode kollektivløsninger rundt knutepunkter, sier Siraj. 

Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 8,3 prosent. For OBOS sett under ett, har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget med 7,4 prosent hittil i år. 

I november ble det foretatt 691 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger mot 863 i oktober og 758 i november 2017. I 2017 ble det omsatt 8 209 boliger totalt, mot 8 466 i 2016.

 

Aktuelt - relaterte artikler

Venter et fortsatt krevende marked

OBOS fikk et resultat per tredje kvartal på 1 485 millioner kroner, en økning på 366 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.