Hopp til innhold

OBOS-resultatet ned i første kvartal

OBOS-konsernets resultat før skatt ble i første kvartal 2020 på 93 millioner kroner. Samme kvartal i fjor endte på 691 millioner kroner.

Publisert:
onsdag 13. mai 2020

Som andre virksomheter er også OBOS påvirket av koronapandemien og andre makroøkonomiske forhold. Dette har imidlertid i begrenset grad påvirket resultatene i første kvartal, men forventes å tilta utover året, spesielt innenfor boligutvikling.

Nedgangen skyldes i hovedsak forventede svakere resultater i boligutvikling som følge av redusert boligproduksjon og endret prosjektportefølje, lavere salg, større negative verdiendringer knyttet til rentederivater og energikjøpsavtaler, samt lavere positive verdiendringer på investeringseiendommer og aksjer. 

Konsernets verdijusterte egenkapital var på 43 321 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, mot 41 144 millioner kroner i samme periode i fjor. 

Nye boligprosjekter 

For å sikre fremtidig verdiskapning har OBOS igangsatt en rekke nye boligprosjekter i første kvartal, til sammen 829 boliger mot 615 i første kvartal 2019. OBOS har ferdigstilt 592 boliger i første kvartal, 20 færre enn i 2019. 

OBOS solgte 730 boliger netto i første kvartal 2020 til en salgsverdi på 2 806 millioner kroner. Dette er en nedgang fra 819 boliger i første kvartal 2019.

– Til tross for stor interesse hos boligkjøperne for våre prosjekter og et økende antall salg av nye boliger de siste ukene, så ser vi at usikkerhet gjør at salgsprosessene tar lenger tid og at nyboligsalget derfor faller. For å skape økt trygghet hos boligkjøperne har derfor OBOS relansert OBOS Boligbytte, hvor OBOS tar kundens gamle bolig i bytte ved kjøp av ny OBOS-bolig. OBOS vil også tilby enda flere boliger med alternative boligkjøpsmodeller, som OBOS Bostart og OBOS Deleie, for boligkjøpere som ønsker en lavere inngangsbillett til boligmarkedet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS-banken har også i kjølvannet av Norges Banks rentekutt og endring i pengemarkedsrentene, varslet at nyboligkjøperne vil få bankens beste rente på 1,58 prosent.

Behov for statlig garantiordning

OBOS skal bygge boliger i både gode og dårlige tider. Svakere nyboligsalg fører til at det blir vanskeligere å komme i gang med byggingen av alle de planlagte prosjektene i år.

– OBOS vil prioritere å bruke mer av sin oppsparte kapital til å dekke risikoen ved å igangsette flere byggeprosjekter. Det til tross for lavere salg i et mer usikkert boligmarked. Vi må selv bidra til å holde hjulene i gang. Samtidig er det mange andre boligbyggere som ikke har samme handlefrihet. Både OBOS og en samlet byggenæring foreslo allerede i slutten av mars en statlig garantiordning for finansiering av nyboligprosjekter, et tiltak som vil ha direkte effekt i forhold til å sikre flere byggestarter selv om salget svikter. Til tross for at tusenvis av arbeidsplasser står på spill, har vi ikke hørt mer fra Regjeringen om dette, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Robust virksomhet

I mars solgte OBOS næringseiendommen Portalen i Lillestrøm, dette ga en gevinst på 488 millioner kroner. I april har konsernet solgt OBOS Energi, som vil gi en betydelig gevinst i andre kvartal 2020. Begge salgene frigjør kapital til kjernevirksomheten, styrker likviditetsbeholdningen og reduserer risiko knyttet til konsekvenser av koronapandemien og lavere energipriser.

– OBOS-konsernet har en diversifisert virksomhet som skaper stor grad av robusthet når boligmarkedet går inn i en krevende tid. Men som alle andre må vi tilpasse vår virksomhet til endrede rammebetingelser dersom vi skal kunne opprettholde vår konkurransekraft og evne til å levere på formålet over tid. Vi vil benytte den kommende tiden til offensivt å se på muligheter for å posisjonere konsernet slik at vi kan tilby våre kunder og medlemmer flere boliger og bedre tjenester i årene fremover, avslutter konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.