Hopp til innhold
Fossende vann gjennom en steinrøys

OBOS satser på vannkraft

OBOS-konsernet har som mål å være selvforsynt med fornybar energi innen 2020. Om noen år håper vi å kunne tilby «grønn» strøm til våre medlemmer og boligselskaper.

Publisert:
onsdag 9. oktober 2013

LAVERE ENERGIBRUK. OBOS har i alle år vært opptatt av miljøet. Vi har blant annet arbeidet aktivt for å skape gode bomiljøer, oppvekstmiljøer og utomhus- og lekemiljøer. De siste ti årene har vi også i stadigstørre grad vært opptatt av energiøkonomisering og klimaforhold. Vi har som strategi å redusere energibruken og klimautslippene på områder der vi selv har bestemmende innflytelse, og å stadig levere nye, lønnsomme og miljørelaterte produkter, tjenester og investeringer til kunder og medlemmer.

I vår miljøstrategi forplikter vi oss til at OBOS-konsernet skal redusere energiforbruket med 50 prosent innen 2029, samt å være selvforsynt med fornybar energi innen 2020. En reduksjon i energiforbruket er den mest e ektive måten å nå et mål om klimanøytralitet på. Å satse på vannkraft er derfor et viktig virkemiddel for å nå våre egenpålagte målsetninger.

GRØNNKRAFT. Det er med dette som bakteppe at OBOS i 2010 gjorde sin første investering i vannkraft. For oss er det viktig å tenke på miljø og klima både for å ivareta vårt samfunnsansvar, sikre fremtidig verdiskaping i virksomheten og å bygge opp under merkevaren OBOS. Ved å investere i vannkraftproduksjon ønsker OBOS å være selvforsynt med ren energi, samt å kunne tilby grønnkraft til medlemmer og boligselskaper.

ØKTE AMBISJONER. I dag eier OBOS 14 ulike vannkraftprosjekter i Norge, som samlet vil produsere cirka 220 GWh ren energi eller tilsvarende strømforbruket til om lag 20 000 boliger. Det første vannkraftverket vil komme i gang med produksjonen i 2015. Totalt ønsker OBOS å investere i 650 GWh i vannkraft, for slik å dekke behovet for ren energi.

MER MILJØTEKNOLOGI. Som del av denne strategien har OBOS også investert i andre selskaper innenfor miljøteknologi, blant annet den norske produsenten av solfangere, Aventa Solar. Deres solfangere brukes til å dekke cirka 60 prosent av energibehovet til oppvarming og varmt tappevann i de nye passivrekkehusene som bygges på Stenbråten i Oslo.

ENERGI OG BOLIG. For å øke bevisstheten blant både eiere og styrene i borettslag og sameier startet OBOS Prosjekt sammen med OBOS Forvaltning i 2012 arbeidet med å energimerke 20 000 boliger. Dette bidrar på en aktiv måte til å synliggjøre behovet for energi- og miljøtiltak i boligselskapene. Det gjennomføres også mange konverteringsprosjekter fra berederoppvarming av varmt tappevann til felles oppvarming av tappevann ved bruk av miljøvennlige varmepumpeløsninger i regi av OBOS Prosjekt. Energi og bolig hører sammen, og OBOS ser det derfor som naturlig at konsernet på et tidspunkt vil kunne tilby medlemmene egenprodusert vannkraft, kanskje under merkenavnet OBOS-grønnkraft.

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.