Hopp til innhold

OBOS satser: Skal åpne boligmarkedet for 1000 flere hvert år

20 prosent av alt OBOS bygger de kommende årene skal rettes mot kjøpere som i dag ikke har råd til å kjøpe egen bolig – selv om de er i full jobb.

Foto:
Trygve Indrelid
Publisert:
torsdag 10. september 2020

Den nye satsingen betyr at flere av de som i dag ikke kommer seg inn i boligmarkedet, for eksempel sykepleiere og lærere, får mulighet til å kjøpe bolig i Oslo og andre områder med høye boligpriser. Målet er at 1000 boliger i året skal rettes spesielt mot kjøpere som i dag er ekskludert fra det vanlige boligmarkedet.  

 – Å eie sin egen bolig skal ikke bare være for de privilegerte. Vi er i full gang med å utvikle nye boligmodeller som fører oss nærmere det overordnede målet om at alle skal kunne eie sin egen bolig. Mange av våre snart 500 000 medlemmer har ikke mulighet til å bli eier av den boligen de trenger, til tross for at de er i full jobb med vanlig inntekt. Vi skal være innovative og gjøre noe med denne utfordringen selv – uten å vente på at det offentlige skal komme med løsninger eller subsidier, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. 

Holdes utenfor boligmarkedet 

Den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge viser at en singel sykepleier bare har råd til å kjøpe 3 av 100 boliger i Oslo. Det betyr at fulltidsansatte med en inntekt oppunder 600 000 kroner nærmest er ekskludert fra det ordinære boligmarkedet. 

Med den nye kjøpsmodellen , der boligkunden kan velge å kjøpe halve boligen sammen med OBOS, vil det være mulig å kjøpe rundt 6 av 10 nybygde boliger i Oslo for en enslig i full jobb med lønn tilsvarende en sykepleier, forutsatt at kjøperen har nødvendig egenkapital, viser beregninger OBOS har gjort.OBOS Deleie

En annen kjøpsmodell, , innebærer at leiligheten har 10-20 prosent redusert pris mot at OBOS kan kjøpe den tilbake når eieren ønsker å selge. OBOS betaler da opprinnelig kjøpesum, justert etter endring i den offisielle boligprisindeksen.OBOS Bostart

bakgård med barn som leker

Vollebekk i Oslo er et av flere boligprosjekter som tilbyr kjøpsmodellene Deleie og Bostart. 

Store byggeplaner

OBOS planlegger de neste fem årene å bygge over 20 000 boliger. I år ligger det an til å bli ferdigstilt rundt 3000 boliger, men målet er en kraftig opptrapping slik at konsernet innen fem år kan tilby medlemmene over 5000 nye boliger hvert år i vekstområder i og rundt større byer i Norge og Sverige. 

Nå er det besluttet at 1000 av disse boligene, eller rundt 20 prosent av alt OBOS selger hvert år, skal være innen rekkevidde for kjøpere som i dag ikke når opp i det vanlige markedet. Satsingen kommer spesielt i Oslo-området og andre større byer hvor behovet for boliger er stort. 

Uheldig klasseskille

– Høye priser gjør at alt for mange faller utenfor. Vi er i ferd med å få et klasseskille som både private utbyggere som OBOS og myndighetene må bidra til å fjerne. Målet om 1000 boliger årlig med ulike kjøpsmodeller er ambisiøst og innenfor rekkevidde, men avhenger av hvordan markedet utvikler seg framover, ikke minst i kjølvannet av koronaepidemien. Planen er å trappe opp satsingen hvert år framover, slik at vi når målet innen 2026, sier konserndirektør Marianne Gjertsen Ebbesen i OBOS. 

OBOS har allerede lagt ut til sammen over 450 leiligheter med alternative løsningene i 16 boligprosjekter.

Marianne Gjertsen Ebbesen, Konserndirektør i OBOS, Bank og Eiendomsmegling.

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.