OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

OBOS satser stort i Stavanger

I samarbeid med Entra, Camar Eiendom og Stavanger utvikling skal OBOS bygge 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser i Jåttåvågen.

Målet er at Jåttåvågen skal bli Nordens mest attraktive bydel.

Jåttåvågen var lenge et tradisjonelt industriområde, men er i dag langt på vei omformet til boliger, friområder og arbeidsplasser. Det skal i årene framover investeres over 10 milliarder kroner for å utvikle fase to.

–  For oss er dette en strategisk og langsiktig investering som viser hvor tungt vi satser i regionen. For oss er livet mellom husene viktig. Derfor er Jåttåvågen helt perfekt med sine grønne områder og nærhet til sjøen, kombinert med supre kollektivforbindelser, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS i en pressemelding.

 

U:\Stavanger utvikling\Prosjekter\Jåttåvågen\Partnersøk og aksjesalg - Hadrian og FT\Pressepakkedes2019\3D  1_Oversiktsperspekt
Utbyggingsområdet sett fra nord: Ferdig utbygd vil fase to omfatte 6000 arbeidsplasser og 1500 boliger. Totalt vil hele området ha 14 000 arbeidsplasser og over 2500 boliger.

Stort og spennende areal

Jåttåvågen har en sentral beliggenhet mellom Stavanger og Sandnes, med kort vei til Forus. Området som skal bygges ut ligger nord for det skjeve tårnet. Den søndre delen av Jåttåvågen er allerede utbygd med Viking stadion, 750 boliger og rundt 7000 arbeidsplasser.

– Dette er et stort og spennende område som skal utvikles over flere år. Kommunen har fått solide og ressurssterke aktører i OBOS, Entra og Camar Eiendom, mener Helge Eggja, prosjektdirektør i OBOS.

Solid konstellasjon

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskap. OBOS er Norges største boligbyggelag og Nordens største boligbygger. Camar Eiendom er det lokale selskapet i konstellasjonen som nå går i kompaniskap med Stavanger kommune om å bygge ut resten av Jåttåvågen.

– Av litt ulike årsaker har OBOS ligget lavt i Stavanger de siste årene, men er nå virkelig klare til å satse på denne regionen igjen. OBOS har også flere andre utbyggingsprosjekter på trappene i Stavanger, forteller Eggja.

U:\Stavanger utvikling\Prosjekter\Jåttåvågen\Partnersøk og aksjesalg - Hadrian og FT\Pressepakkedes2019\18_27073-6 Vedlegg 5_IL
Illustrasjon av området som nå skal utvikles. Boliger ved skråtårnet kommer for salg allerede i 2021.
Helge Eggja 1x1

OBOS satser på Stavanger-regionen igjen, og har flere utbyggingsprosjekter på trappene.

Helge Eggja, prosjektdirektør i OBOS

Tror på Stavanger igjen

OBOS har stor tro på at Stavanger nå reiser seg, og ønsker å bygge ut Jåttåvågen som et prestisjeprosjekt.

Nå er Camar, Entra og OBOS valgt som kommunens partner i utbyggingen, og etablerer derfor et eget selskap, H20 Eiendom AS, hvor OBOS har en eierandel på 50 prosent, mens Camar og Entra eier 25 prosent hver.

Les også: – Boligmarkedet i Stavanger har hatt noen tøffe år. Derfor er vi glad for å kunne tilby flotte rekkehus og leiligheter til OBOS-medlemmer i Rogaland igjen.

Kommunen inviterer til langvarig samarbeid

Stavanger kommune har en klar plan for utviklingen av Jåttåvågen, og kommer til å beholde halvparten av aksjene selv.

Det kommunale foretaket Stavanger Utvikling KF gikk ved årsskiftet bredt ut blant både lokale og nasjonale eiendomsaktører, og inviterte til et langvarig samarbeid i Jåttåvågen. OBOS var raskt på banen og er sammen med resten av konstellasjonen en av de mest aktuelle kandidatene for oppdraget.

Partnerne er valgt etter forhåndsbestemte kriterier. I tillegg til økonomiske muskler telte langsiktighet og erfaring tungt, sammen med selskapenes renommé og rykte.

Dette er Jåttåvågen

  • Sentral og attraktiv

    Jåttåvågen har en sentral beliggenhet mellom Stavanger og Sandnes, med kort vei til Forus.

  • Bolig og arbeid

    I fase to skal det bygges 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser. Det vil trolig ta 20 år før Jåttåvågen er ferdig.

  • Stavanger kommune

    Det kommunale foretaket Stavanger Utvikling KF skal selv beholde en eierandel på femti prosent.