OBOS selger Stema

Sweco kjøper Stema Rådgivning fra OBOS og styrker sin posisjon i markedet for prosjekt- og byggeledelse.

Stema Rådgivning AS blir en del av Sweco. Stema ble etablert i 2001 og har dedikert kompetanse innenfor prosjektledelse og byggeledelse med ca. 90 ansatte og et større antall tilknyttede konsulenter. Dette inkluderer datterselskapet Byggeråd som også blir en del av Sweco. I fjor omsatte de to selskapene for 177 millioner kroner.

Stema kan vise til en rekke profilerte prosjekter, som Nye Tøyenbadet, Økern Portal og Ocean Space Centre ved NTNU.

– OBOS Prosjekt har vært eier av Stema siden 2015. Selskapet har utviklet seg godt i denne perioden.  Som følge av andre strategiske prioriteringer i OBOS har vi ønsket å finne en ny god eier av Stema, noe vi mener Sweco er. Dette vil innebære nye spennende prosjekter og muligheter for Stemas ansatte, sier Morten Aagenæs, styreleder i Stema Rådgivning og OBOS Prosjekt.

Stema eies hovedsakelig av OBOS Prosjekt AS, et heleid datterselskap av OBOS BBL, med en eierandel på 81,4 prosent. De resterende aksjene er eid av fire ansatte i Stema.

– Stema er et respektert selskap innenfor prosjekt- og byggeledelse, og har hatt stor suksess med gjennomføring av mange komplekse prosjekter. Med Stema som en del av Sweco, er vi posisjonert for å ta en enda større del av dette markedet, sier Grete Aspelund

Stema vil integreres i Sweco gjennom opprettelsen av en ny divisjon, divisjon for prosjekt- og byggeledelse. Daglig leder i Stema Rådgivning, Eivind Thoresen Skarpaas, vil lede den nye divisjonen og bli del av ledergruppen i Sweco Norge.

–  Det er veldig spennende at Sweco nå løfter prosjekt- og byggeledelse på divisjonsnivå i Norge. Sweco har fra før et betydelig kompetansemiljø innenfor prosjekt- og byggeledelse, og samlet vil vi nå bli en toneangivende aktør, som vil tilføre både kundene våre og medarbeiderne mer enn vi kan få til hver for oss. Kundene vil få tilgang på flere ressurser og supplerende kompetanse, og medarbeiderne vil få større utviklingsmuligheter, sier Eivind Thoresen Skarpaas.