Hopp til innhold

OBOS skal bygge boliger ved Ullevål sykehus

OBOS har kjøpt en nesten åtte mål stor tomt ved Ullevål sykehus. Går alt etter planen kan byggingen av boliger starte om fem år.

Publisert:
torsdag 29. juni 2023

Den attraktive tomten ligger mellom sykehuset og Ullevål Hageby, i et område som står foran omfattende byutvikling de kommende årene. Tomten ble nylig kjøpt fra selskapet Røa Invest Næring.

Men først skal eiendommen detaljreguleres. Det gamle kontorbygget på tomten er leid ut til Universitet i Oslo fram til utgangen av 2026. Da skal bygget rives og erstattes med et nytt boligprosjekt.

Innflytting i 2030

Det betyr at byggingen kan komme i gang i 2028. De første beboerne kan flytte inn i 2030, hvis alt går etter planen.  

– Vi er helt i startfasen av prosjektet. Det eneste som er sikkert er at vi skal utvikle et bærekraftig, spennende og godt boligprosjekt som passer inn i strøket. Dette skal skje i tett samarbeid med medlemmene våre, nabolaget og kommunen. Vi er ivrige på å komme i gang, og vil starte reguleringsarbeidet til høsten, sier konserndirektør Ingunn Andersen Randa i OBOS.   

Føringer fra kommunen

Kristin Jarmund Arkitekter har tidligere tegnet et forslag til hvordan tomten kan bebygges med rundt 160 boliger fordelt på blant annet tre punkthus.

Plan- og bygningsetaten har i tidligere reguleringsprosesser for tomten uttalt at de ønsker at det bygges punkthus på eiendommen.

– Det synes også vi er en god idé. Punkthus har lite fotavtrykk og gir muligheter for å lage grønne uterom som passer i området. Men det er for tidlig å si noe om hvor mange boliger det kan bli og hvordan byggene skal se ut. Nå går vi i gang med en prosess hvor vi skal utforske mulighetene for tomta til beste for nabolaget og medlemmene. Vi kommer helt sikkert til å tilby mange av boligene med boligkjøpsmodeller som Deleie og Bostart, og vi vil vurdere om det skal bygges tilpassede eldreboliger i prosjektet, sier Randa.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).