Hopp til innhold

OBOS skal bygge miljøboliger på Fornebu

OBOS trapper opp miljøsatsingen. Nå er det inngått avtale med FutureBuilt om bygging av 600 miljøboliger på Fornebu.

Publisert:
torsdag 23. april 2020

Realiseringen av prosjektet Nansenløkka skal skje i tett samarbeid med FutureBuilt, en organisasjon som jobber for å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Utbyggingen på Fornebu blir den største i sitt slag til nå.

 – Dette er en spennende og utfordrende reise OBOS forplikter seg til å være med på. Vi skal skape løsninger som vil bli etterspurt av framtidens boligkjøpere. Området skal bli et utstillingsvindu for fremtidsrettet byutvikling med fokus på transport, energi- og materialbruk. Prosjektet er gjennomtenkt med tanke på arkitektur, energibruk, bokvalitet og sosial bærekraft, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Går alt etter planen kan byggingen av de rundt 600 boligene starter om et års tid. Et av målene er å kutte CO2-utslippene med mellom 30 og 50 prosent. 200 av boligene skal være særskilte forbildeprosjekter med enda strengere miljøkrav. 

Forbildeprosjektet tjuvstartet allerede i 2019 med byggingen av et midlertidig felleshus og parsellhager. Huset er bygget av ombrukte materialer og er selvforsynt med strøm.

Det aktuelle området – kalt felt 9.4 - ligger på en 37 mål stor tomt mellom Nansenparken og kjøpesenteret Fornebu S. Like ved kommer et av de planlagte stoppestedene på Fornebubanen.

Nansenløkka på Fornebu skal bli et forbildeprosjekt. Prosjektsjef Tor Evert Lindeland i OBOS (f.v.), konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, ordfører Lisbeth Hammer Krog, kommunalsjef Jannicke Hovland og prosjektleder Ulla Hahn i FutureBuilt. Foto: Tove Lauluten.Prosjektsjef Tor Evert Lindeland i OBOS (f.v.), konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, ordfører Lisbeth Hammer Krog, kommunalsjef Jannicke Hovland og prosjektleder Ulla Hahn i FutureBuilt. Foto: Tove Lauluten.

Klimaklok kommune

Og alt dette skjer i tett samarbeid med Bærum kommune, som er i ferd med å ta fast grep om klimautfordringene. Gjennom strategien Klimaklok er målet at Fornebu skal være et nullutslippsområde i 2027.

Transport gir store utslipp, og kommunen arbeider derfor aktivt med tiltak for innovative og klimavennlige mobilitetsløsninger på Fornebu. For å møte kommunens ambisjoner har prosjektet etablert en strategi for grønn mobilitet som gir lav parkeringsdekning og som gjør gange og sykkel til et naturlig førstevalg.

Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog hilser OBOS` miljøambisjoner velkommen:

– Jeg er veldig glad for at OBOS, som en stor og seriøs aktør, setter ambisiøse klimamål for sine utbyggingsplaner på Fornebu. Dette er et viktig bidrag til å realisere det vi kaller fantastiske Fornebu.

– Vi ønsker en bærekraftig, grønn og urban byutvikling. Fornebu er vårt pilotområde for fremtidens klimavennlige løsninger. I 2027 bør all byggevirksomhet på Fornebu "gå i null", kanskje endog i pluss. Vi må også bygge samfunn som gjør det enklere for innbyggerne å velge transportløsninger og livsstil som reduserer klimagassavtrykket. Om vi ikke går helt i null i det totale klimaregnskapet i 2027, så skal vi gjennom gode eksempler vise at det er mulig å oppnå dette. Bærum er en FutureBuilt-kommune, og det er derfor ekstra hyggelig at OBOS er med på laget. Samme skal vi bygge det fantastiske, klimanøytrale Fornebu, sier Lisbeth Hammer Krog.

Vil ha grønne boliger 

Ifølge prosjektleder Ulla Hahn i FutureBuilt, var det i starten tungt å få med boligutbyggere. Dette er i ferd med å snu: 

– Vi har hatt flest næringsbygg og offentlige bygg, men nå kommer de grønne boligene for fullt. Dels fordi utbyggere som OBOS tar samfunns- og klimaansvar og nå omsetter ambisiøse miljøstrategier til konkrete fakta på bakken. Men også fordi boligkjøperne har våknet. Nå etterspør de miljøboliger med lavt energiforbruk, sunne byggematerialer, deleløsninger, sosiale arenaer og fellesarealer. OBOS-satsingen på Fornebu er den foreløpig største og mest ambisiøse vi har vært med på, sier Hahn.

36 arkitektteam fra fem land var med i konkurransen om å få utforme det nye området. Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio vant konkurransen i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann.

 

 

 

 

 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.