Hopp til innhold

OBOS støtter boligforslag: – Nye løsninger vil hjelpe flere inn på boligmarkedet

Regjeringen åpner for å kreve at utbyggere skal bygge flere nye boliger med alternative kjøpsløsninger. – Det vil kunne hjelpe mange som i dag sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj.

Publisert:
onsdag 2. desember 2020

Regjeringen har lagt fram en ny strategi for sosial boligpolitikk. Åtte av ti eier sin egen bolig i Norge i dag. Og ifølge kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er det viktig å styrke selveierdemokratiet. Et av regjeringens uttalte hovedmål er at flere skal få mulighet til å eie sin egen bolig:

– Hvordan vi bor, påvirker alle deler av livet. Derfor er målet med regjeringens nye strategi å bidra til at flere får et trygt og godt hjem.

Krav om alternative veier til egen bolig

Et av forslagene i den nye strategien er å gi større handlingsrom for kommunene til å ta boligsosiale hensyn i kommunal planlegging, blant annet ved å kreve nye etableringsmodeller og flere leieboliger i nye boligprosjekter.

Astrup åpner for at kommunene gjennom plan- og bygningsloven skal kunne stille krav om at en andel av boligene i nye prosjekter blir satt av til ulike løsninger som gjør det lettere for flere å eie egen bolig.

Dette er i tråd med et forslag OBOS lanserte tidligere i høst.

– Vi har stilt oss spørsmålet: Hvordan kan flere få mulighet til å eie sin egen bolig i pressområder som Oslo? Et av svarene er at myndighetene må gis rett til å kreve at utbyggerne selger nye leiligheter med boligkjøpsmodeller som sikrer en rimeligere inngangsbillett til boligmarkedet enn i dag. Dette kan skje ved at et visst antall boliger i et boligprosjekt, eksempelvis 10–20 prosent, skal tilbys gjennom alternative boligkjøpsmodeller. Vi tror dette vil være mulig å gjennomføre med lønnsomhet for både små og store boligbyggere, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Har startet boligsatsing

OBOS har allerede utviklet flere ulike kjøpsmodeller som gjør det mulig for flere å eie sin egen bolig. Både OBOS Bostart og OBOS Deleie er blitt godt mottatt blant boligkjøpere.

OBOS skal i løpet av få år tilby 1000 boliger hvert år med ulike modeller som gjør flere til boligeiere.

I den nye boligstrategien tar regjeringen også til orde for å etablere et erfaringsnettverk mellom private utbyggere og departementet. Dette for å kunne tenke nytt rundt nye kjøpsmodeller, leie-til-eie-modeller og samarbeidsmodeller med kommuner.

– Vi ser veldig positivt på initiativet myndighetene nå tar for den sosiale boligpolitikken og bruk av nye boligkjøpsmodeller gjennom å etablere et erfaringsnettverk. Her tar vi mer enn gjerne an aktiv rolle, slik at vi i fellesskap kan komme fram til løsninger som sørger for at alle skal kunne få en bolig som passer for dem, sier Daniel Kjørberg Siraj.

Aktuelt - relaterte artikler

Boligsalget stabiliserer seg

OBOS solgte 533 boliger til en verdi av 2,5 milliarder kroner i første kvartal 2024. Sammenlignet med første kvartal i fjor er det en oppgang på 24 prosent.