Hopp til innhold

OBOS styrker boligtilbudet til medlemmene

OBOS styrker boligtilbudet til medlemmene ved å inngå en avtale om å kjøpe 49,5 prosent av aksjene i Solon Eiendom Holding ASA fra det svenske selskapet Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB).

Publisert:
mandag 20. desember 2021

Kjøpet er bærebjelken i en samarbeidsavtale mellom OBOS og SBB. Formålet med samarbeidet er å utvikle gode og attraktive boliger for OBOS-medlemmer i Norge og Sverige. Kjøpet vil gi OBOS-medlemmer i Norge og i Sverige forkjøpsrett til over 8000 framtidige boliger, hvorav litt over halvparten er i Viken og Oslo, mens resten er fordelt på Stavanger-området, Kristiansand og Stockholm. I tillegg har selskapet rundt 750 boliger under bygging. Solon har som mål å levere hjem med høy kvalitet og unik arkitektur som skiller seg ut i nærmiljøet.

- Jeg er svært glad for at OBOS og SBB nå inngår et strategisk samarbeid om utvikling av gode og attraktive boliger for OBOS-medlemmer i Norge og Sverige. Solon Eiendom bygger attraktive boliger med høy kvalitet og spennende arkitektur og har en dyktig ledelse. Kjøpet bidrar til at vi oppfyller medlemmenes ønske om å prioritere mer av våre investeringer inn i kjernevirksomheten for å øke boligbyggingen og dermed styrke boligtilbudet vårt til medlemmene, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Sira i OBOS.

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer

OBOS-medlemmer vil få forkjøpsrett ved førstegangssalg av alle boliger som tilbys av Solon eller et selskap eid av OBOS sammen med enten Solon og/eller SBB. Dette gjelder både i Norge og Sverige.

Sosial bærekraftsprofil

Partene er enige om å styrke arbeidet med sosial bærekraft i prosjektene ved å legge til rette for bruk av OBOS sine boligkjøpsmodeller. OBOS Deleie og OBOS Bostart-boliger er modeller som senker terskelen inn på boligmarkedet og som gjør det mulig for flere å kjøpe og eie sin egen bolig.

De felleseide selskapene skal drives med sterkt fokus på sikkerhet og ryddige lønns- og arbeidsvilkår på byggeplassene og fornøyde kunder. Videre skal de ha en offensiv miljø- og bærekraftsprofil tilpasset hovedeiernes ambisiøse mål innenfor klima- og miljø.

Utfyller boligtilbudet

- Solon Eiendoms tomteportefølje og boligkonsepter utfyller vår portefølje og vil øke boligtilbudet vårt der hvor vi ikke er sterkt til stede fra før. Kjøpet vil særlig styrke og utfylle OBOS’ boligtilbud til medlemmene våre i randsonen rundt Oslo, i Stavanger og Sandnes, Kristiansand og Stockholm, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

I avtalen med SBB inngår også retten for OBOS til alene eller i fellesskap med SBB å utvikle alle tomter i SBBs prosjektportefølje til borettslag eller eierboliger i Norge og Sverige. Denne retten gjelder frem til 31.12.2028 og vil sikre et vesentlig antall boliger til medlemmene i tiden fremover.

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.