Hopp til innhold

OBOS trapper opp: har over 6000 boliger under bygging

OBOS har nå 6 643 boliger under bygging. Det er en kraftig økning i forhold til samme tid i fjor.

Publisert:
tirsdag 17. august 2021

– Pengene vi tjener blir fortløpende investert i nye tomter og boligprosjekter for medlemmene. Vi er bedre rustet enn noen gang til å oppfylle formålet om å bygge mange boliger til medlemmene våre. Vår organisasjonsmodell, der overskuddet går tilbake til virksomheten, legger til rette for langsiktighet, forutsigbarhet og god drift, sier Siraj. 

40 prosent flere byggestarter

OBOS igangsatte i løpet av første halvår 2 213 boliger hvorav OBOS’ andel av dette utgjorde 1 877 boliger. Det er en økning på 40 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2020.

Samlet har OBOS nå 6 643 boliger, til en verdi av nesten 31 milliarder kroner, under bygging. OBOS’ andel av disse utgjør 5 674 boliger. Det er en økning på 29 prosent i forhold til tilsvarende tidspunkt i 2020. 

– Vi har ambisjoner om fortsatt høyt igangsettingsnivå framover. En nøkkelfaktor vil være at det oppnås nødvendige offentlige tillatelser og god framdrift i plan- og byggesaksprosesser, sier konsernsjefen.

OBOS solgte i første halvår 2 345 boliger, hvorav OBOS’ økonomiske andel utgjorde 2 135 boliger. Det er 52 prosent mer enn i samme periode i fjor. Lave renter, ønske om mer plass og sterk prisvekst på brukte boliger, har økt etterspørselen etter nye boliger.

Sterkt økonomisk fundament

OBOS legger også bak seg et godt økonomisk halvår. Resultatet før skatt endte på 3 121 millioner kroner. Resultatet preges av en ekstraordinær gevinst på 2,1 milliard kroner knyttet til salget av aksjer i JM AB. Dette bidrar sterkt til å gjøre konsernets likviditetssituasjon meget solid. 

– Overskuddet vil fortløpende bli investert i nye tomter, byggeprosjekter og en intensivert og kraftig satsing på de gunstige modellene OBOS Deleie og OBOS Bostart, som skal sikre at flere får råd til å kjøpe egen bolig, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

 Medlemsdemokrati

OBOS har denne våren hatt en viktig diskusjon rundt sitt medlemsdemokrati og hvordan organisasjonens ressurser kan brukes til medlemmenes og samfunnets beste. 

– Gjennom et eget demokratiutvalg med eksterne deltagere og representanter fra OBOS-medlemmer skal det nå utredes hvordan medlemsdemokratiet kan styrkes samtidig som vi sikrer arbeidsplasser, sunn kommersiell drift og den langsiktige evnen til å ivareta medlemmene, sier Siraj. 

Les kvartalsrapporten her 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).