Ønsker flere kvinnelige gründere til bygg og eiendom

Marthe Prestegaard jobber for å øke kvinneandelen i gründerselskapet hun jobber i. Nå nærmer den seg 50 prosent. Nylig mottok hun anerkjennelse for sitt arbeid.

Prestegaard er CPO (Chief Product Officer) i proptech-selskapet Plaace. Der kombinerer hun teknologi med ønsket om å bidra til god byutvikling.

Gjennom det siste året har hun vært med på å bygge og videreutvikle selskapet, og rekruttere nye ansatte. Hun har mye av æren for at kvinneandelen i selskapet har økt betraktelig det siste året og nå nærmer seg 50 prosent.

Gründerstipend

Dette blir lagt merke til av flere i bransjen, og nylig mottok hun anerkjennelse og et stipend fra OBOS Oppstart.

Gründerstipendet på 125 000 kroner, er et stipend som deles ut til kvinnelige gründere i bygg- og eiendomsbransjen, tilknyttet Antlerprogrammet i Norge. Målet er å trekke flere kvinnelige gründere til PropTech.

– OBOS ønsker å bidra til et mer likestilt og inkluderende samfunn. Som investor opplever vi at mange av selskapene som kommer til oss bare har mannlige gründere, spesielt innen proptech. Vi håper dette stipendet kan bidra til å løfte frem flere dyktige kvinner, sier Ingunn Andersen Randa, konserndirektør i OBOS.

Av sine nærmeste kolleger blir Prestegaard omtalt som en team-bygger og et sterkt faglig forbilde.

Hun takker for anerkjennelsen og stipendet:

– Det finnes dyktige kvinner som jobber med nye løsninger innen PropTech, men det er plass til mange flere. I Plaace bruker jeg min erfaring med teknologi og produktutvikling til å skape levende gater og byer. Det er gøy å vite at jobben vi gjør med å bygge både produkter og et mangfoldig team, blir anerkjent. Det motiverer veldig for reisen videre, sier Prestegaard.

Matcher virksomheter med lokaler

Det forholdsvis nystartede selskapet har allerede bidratt til å effektivisere eiendomsbransjen.

Gründerideen går ut på å finne en effektiv måte å koble næringsaktører med ledige lokaler, ved hjelp av retaildata og unik innsikt. En data-drevet plattform matcher virksomheter med de mest gunstige og lukrative lokalene, noe som igjen bidrar til levende byer og gater.

Plaace ble bygget og investert i gjennom det første Antler Oslo-programmet våren 2020. Prestegaard deltok i det neste Antler-programmet høsten 2020, ble introdusert for Plaace og gikk inn deres ledergruppe med sin relevante erfaring og kompetanse.

Færre kvinnelige gründere i Norge enn andre steder

Antler er opptatt av å rekruttere et mangfold av gründertalenter. 85 prosent av selskapene investert i ut fra Oslo har minst en utenlandsk entreprenør. 36 prosent av selskapene bygget og investert i ut fra Antler i Norge, har minst en kvinnelig grunder på teamet. 

– Vi får færre kvinner inn i programmene i Norge enn andre steder, men de som blir med gjør det jevnt over bedre enn de mannlige gründerne. Vi håper dette stipendet kan bidra til at flere kvinner ønsker å starte selskaper som kan videreutvikle bygg- og eiendomsbransjen, sier Kristian Jul Røsjø, partner i Antler.