Hopp til innhold

Opprettholder høy boligbygging i et krevende marked

OBOS fikk et resultat før skatt per 3. kvartal 2022 på 1 119 millioner kroner, ned fra 3 721 millioner kroner i fjor. Reduksjonen i resultat før skatt skyldes i hovedsak gevinsten fra salget av aksjene i den svenske boligutvikleren JM, som ga en regnskapsmessig gevinst på 2 119 millioner kroner i fjor.

Publisert:
tirsdag 1. november 2022

Inntektene per 3. kvartal 2022 beløp seg til 9 821 millioner kroner, opp fra 8 655 millioner kroner i fjor.

- Resultatet er noe lavere enn forventet som følge av noe svekkede marginer og overlevering av boliger som er forskjøvet fra tredje til fjerde kvartal, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

I løpet av årets første ni måneder har OBOS solgt 2 104 boliger, og samtidig startet bygging av 2 923 boliger. I tredje kvartal alene startet OBOS bygging av 959 boliger, samtidig som man solgte 412 boliger.

- I et historisk perspektiv har det alltid vært en tett sammenheng mellom salg og byggestarter, men for å sikre flere boliger til medlemmene og sysselsetting hos våre medarbeidere og samarbeidspartnere har OBOS valgt å opprettholde en offensiv kurs for boligbyggingen tross urolige markedsforhold og sviktende salg. Vi står utvilsomt overfor mer krevende tider i boligmarkedet. Vi vil imidlertid, så langt det er forsvarlig, fortsette å starte nye prosjekter, og se etter muligheten til å investere i nye tomter for nye prosjekter, sier Siraj.

Historisk høy bygging

OBOS har nå 6 364 boliger under bygging. Inklusive eierandelen i Solon Eiendom på 75 prosent og minoritetsandeler i samarbeidsprosjekter har OBOS nå totalt over 8 500 boliger under bygging.

- Vi har fortsatt et historisk høyt nivå på boliger under bygging. Vi tror at det også i fortsettelsen er viktig å opprettholde god aktivitet i boligbyggingen. Dette er langsiktige prosesser, der det er viktig å sikre mest mulig kontinuitet. Som en stor aktør, som sysselsetter flere tusen mennesker, har vi også et ansvar for å sikre størst mulig grad av forutsigbarhet i det som nå er et krevende marked, sier Siraj.

1 000 boliger med boligkjøpsmodeller

Tidligere i år økte OBOS satsingen på boligkjøpsmodellene OBOS Bostart og OBOS Deleie kraftig. Det er så langt i år blitt solgt 404 boliger med disse modellene og man passerte i tredje kvartal 1 000 solgte boliger totalt med Deleie eller Bostart.

- Disse modellene gjør inngangen til boligmarkedet vesentlig lettere for mange. Jeg er glad for at disse ordningene synes å treffe godt og er etterspurt. Så langt i år har nærmere 40 prosent av leilighetene vi har solgt vært kjøpt med Deleie eller Bostart, sier Siraj.

Satsingen på Deleie og Bostart skal fortsette som planlagt, og OBOS har som ambisjon å tilby sine medlemmer rundt 8 500 boliger med disse kjøpsmodellene de neste fem årene.

Medlemsvekst

OBOS’ bokførte egenkapital utgjorde 35,1 milliarder kroner per 30.09.2022, mens den verdijusterte egenkapitalen var på 52,4 milliarder kroner, opp fra henholdsvis 32,6 og 51,5 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

- OBOS er en diversifisert virksomhet og har solid likviditetsposisjon som gir robusthet i usikre tider i et svakere boligmarked, sier Siraj.

OBOS forvaltet ved utgangen av kvartalet 5 138 boligselskaper med til sammen 266 415 boliger, en økning på 4 721 siden årsskiftet. Antallet OBOS-medlemmer er nå på 543 501, en vekst på 25 129 siden samme tid i fjor.

Aktuelt - relaterte artikler

Ny byggestart på Fornebu

OBOS og Skanska går i gang med å bygge 121 leiligheter, rekkehus og omsorgsboliger i boligprosjektet Nansenløkka på Fornebu.