Hopp til innhold
Slik ser man for seg at Scanrope-tomten kan bli seende ut. Dyrvik Arkitekter og Atsite Landskapsarkitektur står bak plangrepet og utviklingsprosjektet som man har lagt til grunn i det videre arbeidet med tomten. Illustrasjon: Tegmark

Plan for Scanrope

Vi ønsker å bygge boliger og næringslokaler på Scanrope-tomten i Tønsberg. Vi ser også for oss å anlegge en offentlig kanalpromenade på området, dermed åpner vi opp et område som tidligere ikke har vært tilgjengelig for allmenheten.

Illustrasjon:
Slik ser man for seg at Scanrope-tomten kan bli seende ut. Dyrvik Arkitekter og Atsite Landskapsarkitektur står bak plangrepet og utviklingsprosjektet som man har lagt til grunn i det videre arbeidet med tomten.
Publisert:
torsdag 20. oktober 2022

Tomten er per nå avsatt til næringsvirksomhet. Industrivirksomheten på tomten ble lagt ned i 2016.

Vi har levert inn arealinnspill der vi ønsker en omgjøring i kommuneplanens arealdel fra næringsformål til kombinert bebyggelse, med boliger og utadrettet næringsvirksomhet

Å omgjøre et tidligere avstengt industriområde til et boligområde ved kanalen, med tilgjengelighet for alle, mener vi vil være et positivt tilskudd til byutviklingen i Tønsberg.

OBOS og Industrifinans eier 50 prosent hver av Scanrope-tomten.

Prosjektet sett i fra Ollebukta. Illustrasjon: Tegmark 

Slik ser vi for oss at kanalpromenaden kan bli seende ut. Illustrasjon: Tegmark 

Oversiktsbilde over Scanrope-tomten i Tønsberg.

Byutvikling - relaterte artikler

Barn i publikum danser foran scenen på en konsert.

Sang og dans mellom husene

På tampen av sommeren fikk beboerne på Holmlia en helt spesiell opplevelse da Sing Along Holmlia danset og sang seg gjennom fem borettslag.