Hopp til innhold

Prisfall for OBOS-boliger i mars

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo gikk ned med 1,2 prosent fra februar til mars. De siste tolv månedene har prisene steget med 16,6 prosent.

Publisert:
tirsdag 6. april 2021

Mars ble dermed den første måneden med prisfall etter elleve måneder på rad med uendrede eller stigende OBOS-priser i hovedstaden.

– Prisutviklingen ble svakere enn den pleier å være i mars, også når vi sammenligner med tidligere år hvor påsken har falt i månedsskiftet mars-april. Samtidig må nedgangen ses i lys av at OBOS-prisene steg unormalt mye i februar. Det var dermed ikke så overraskende med et prisfall nå, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Hun mener det er for tidlig å konkludere med at vi står overfor et skifte i prisutviklingen.

– Det er positivt både for de som ønsker å bli boligeiere og for gjeldsveksten om farten i boligprisveksten modereres framover.

Toppen nådd?

OBOS-prisene i Oslo har ofte gått opp i mars, uavhengig om påsken faller i mars eller i april.

– Mars i fjor var et unntak og må ses i sammenheng med den omfattende nedstengningen og store usikkerheten som kom med koronapandemien. Noe av den sterke prisveksten det siste året i Oslo må ses i lys av at boligprisene falt i mars i fjor, sier Monsvold.

På landsbasis falt OBOS-prisene med 1,3 prosent i mars, mens de er opp 15,2 prosent de tolv siste månedene.

Svært mange salg

I mars ble det omsatt 631 OBOS-tilknyttede boliger i Oslo. Det er 40 prosent flere enn i samme måned i fjor, men også 39 prosent flere enn snittet for mars de siste fem årene.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av omsetningene i Oslo.

Kvadratmeterprisen var i mars 75 980 kroner i Oslo-området og på landsbasis 64 928 kroner.

Andelen som brukte OBOS-forkjøpsretten i Oslo økte fra 28,8 prosent i mars i fjor til 42,6 prosent i mars 2021. 

Venter dempet prisvekst  

Sjeføkonom Sissel Monsvold tror ikke prisene vil fortsette å falle de neste månedene, men mener prisveksten vil avta utover året, særlig i andre halvår.

– Lave renter og høy etterspørsel etter boliger i kombinasjon med lavt tilbud, vil trolig fortsette å trekke opp prisene noen måneder til. Arbeidsledigheten er ventet å stige noe på kort sikt, særlig i Oslo som følge av nye nedstengninger, men vil trolig krabbe nedover utover året. Det kan isolert sett også bidra til noe økte boligpriser på kort sikt, sier Monsvold.

Hun tror imidlertid ikke prisveksten blir like stor som i fjor. Det begrunner hun med at renteeffekten vil avta gradvis utover året. I tillegg ligger det an til en forsiktig renteoppgang fra høsten av. Et allerede høyt prisnivå på boliger, beskjeden reallønnsvekst, lav befolkningsvekst og en lavere fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften enn i fjor, virker også dempende. Hun mener også at økt bruk av hjemmekontor og begrensede forbruksmuligheter kan ha bidratt til å øke etterspørselen etter og betalingsviljen for bolig det siste året.

Flere boliger til salgs 

– Når samfunnet etter hvert åpner opp, kan dette endre seg. Det er også tegn til at det nå legges ut flere boliger for salg. Det vil være viktig for å dempe prisveksten, særlig i hovedstaden. Samlet venter vi en prisvekst på rundt seks prosent nasjonalt i år og åtte prosent i Oslo, men det er mye usikkerhet rundt hvordan utviklingen vil bli, understreker Monsvold.

Daglig leder Hans Anders Skjølberg i OBOS Eiendomsmeglere er ikke overrasket over prisnedgangen den siste måneden. 

­­­– Tilbudet av boliger har økt og budrundene er tilbake til normalen. Det er bra etter en unormalt sterk vekst de to første månedene av året. Vi har økt oppdragsinngangen med 20 prosent målt mot samme periode i fjor og forventer at tilbudssiden blir bra også i april.

 

 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.