Hopp til innhold

Prisoppgang for OBOS-boliger

Prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 1,9 prosent i februar. Sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS ser foreløpig ingen grunn til å frykte en korona-effekt i boligmarkedet.

Publisert:
mandag 2. mars 2020

Etter store prissvingninger i desember og januar, har markedet lagt seg på en mer normal utvikling i hovedstadsområdet. I perioden 2004-2019 steg Oslo-prisene i snitt med 1,4 prosent i februar. I februar i fjor var prisoppgangen 1,8 prosent.

Prisoppgangen i februar i år betyr at kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i hovedstadsområdet er 66 472 kroner.

På landsbasis gikk prisene opp med 2,4 prosent fra januar til februar. Kvadratmeterprisen var på 57 994 kroner i februar. Dette er 5,8 prosent høyere enn i februar i 2019.

En brukt OBOS-bolig i Oslo-området koster nå 5,9 prosent mer enn i februar i fjor.

– Prisveksten i Oslo i februar tyder på et bra balansert marked og at prisene er tilbake på et mer riktig nivå etter det sterke prisfallet i desember i fjor som skyldtes spesielle forhold, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Tror ikke på korona-effekt

Hun understreker at boligmarkedet er preget av høy aktivitet og ser ingen grunn til å frykte en korona-effekt.

– Boligmarkedet har vært godt balansert gjennom store deler av 2018 og 2019. Vi har tro på at dette vil fortsette også i år. Vi anslår fremdeles at prisveksten i år blir på rundt 5 prosent i Oslo og 3,5 prosent på landsbasis.

Hun mener utsikter til god lønnsvekst og uendret rente er faktorer som trekker prisene oppover. Og foreløpig er det ingen indikasjoner på at frykten for koronaviruset vil treffe boligmarkedet på samme måte som børsene.

– Vi tror ikke koronaviruset vil slå særlig negativt ut for boligmarkedet. Men spørsmålet er hvor langvarig dette blir. Dersom veksten i norsk økonomi avtar, så vil renten bli satt ned. Det vil isolert sett kunne trekke opp boligetterspørselen. Alle tiltakene som innføres for å begrense smittespredningen, reduserer den økonomiske aktiviteten. Forbrukerne kan bli mer engstelige med den konsekvens at de i større grad holder seg hjemme og etterspør færre varer og tjenester, men vi antar at dette ikke vil ramme boligetterspørselen i stor grad, sier Monsvold.

Hans Anders Skjølberg, daglig leder av OBOS eiendomsmeglere, sier prisoppgangen i februar er i tråd med rapportene fra meglerne:

– Det har vært mye bedre besøk på visningene nå enn i fjor høst og det meste selges unna. Men vi merker at markedet er prissensitivt. Å prise riktig er nøkkelen om dagen og det meldes om et sunt marked. Vi opplever at de som er på visning er positivt innstilt til markedet, og vi har økning i vår oppdragsinngang sammenlignet med 2019.

 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.