Hopp til innhold

Rekordmange studenter vil bruke sommeren i OBOS

Aldri før har så mange studenter søkt om et summer internship i OBOS. Den tykke søknadsbunken viser at interessen for byggebransjen er stor.

Publisert:
mandag 6. februar 2023

Da søknadsfristen gikk ut i januar hadde OBOS fått inn i underkant av 1400 søknader. En fjerdedel av disse var søknader fra IT-studenter, men også fra studieretninger som juss og økonomi, i tillegg til bygg- og eiendomsfag.

– Bygg, anlegg og eiendom er i en rivende utvikling. Vi har behov for tverrfaglige team og ny teknologi for å kunne løse framtidens oppgaver. Da er det ekstra gøy at så mange IT-studenter har fått øynene opp for oss, sier Karoline Bøyesen, HR-rådgiver i OBOS.

Ni uker ble til fast jobb

Programmet går over ni uker, og har som mål å gi studentene relevante oppgaver de kjenner igjen fra studiene, men også la dem jobbe tverrfaglig gjennom sommeren. Oppgavene skal gi erfaring som ligger tett opp til det reelle arbeidslivet, og muligheter til å skape seg et kontaktnett.

Bare noen heldige studenter kommer igjennom nåløyet hvert år. For tre år siden var Inga Salvesvold en av dem.

– Jeg fikk muligheten til å skaffe meg relevant erfaring gjennom en sommer i OBOS. Det er jeg veldig glad for nå, forteller hun.

Hun fikk jobbe med flere ulike boligprosjekter, delta i prosjektmøter, salgsmøter med kunder og byggeplassbefaringer. I tillegg hadde hun og de andre studentene et tverrfaglig prosjekt som de selv var ansvarlig for å drive.

– Etter at sommeren var over var jeg så heldig å få jobb som prosjektlederassistent i OBOS Nye Hjem. Det betyr at jeg går «i lære» hos en erfaren prosjektleder, og på sikt er målet at jeg skal bli selvstendig prosjektleder. I dag har jeg ansvar for å følge opp to boligprosjekter, med fremdrift, økonomistyring og sikre at nødvendige oppgaver blir utført til rett tid, forteller Salvesvold.

I tillegg er hun involvert i prosesser med offentlige myndigheter, markedsføring, salg og oppfølging av kontrakt med totalentreprenør.

I bagasjen fra NMBU har hun en mastergrad i eiendomsutvikling, der hun blant annet har studert eiendomsutvikling som en tverrfaglig profesjon, og tatt kurs i eiendomsøkonomi og -analyse, byplanlegging og juss.

Bygger neste generasjon arbeidstakere

Programmet skal være noe mer enn en vanlig sommerjobb; et faglig program som gir stort læringsutbytte. Sosiale samlinger gjør at studentene etablerer nettverk seg imellom.

– I OBOS setter vi summer internshipet høyt på agendaen. Det er et helhetlig program som går over faste uker på sommeren. Vi ser det som en viktig oppgave å gi studentene relevant arbeidserfaring, og mulighet til å bidra inn i reelle oppgaver. Studentene gjør en nyttig jobb for oss, men enda viktigere er det at vi er med på å bygge neste generasjons arbeidstakere. Det tjener en hel bransje, mener Bøyesen.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.