Hopp til innhold
Illustrasjon om hender som verner om et hus

Representantskapet med bred enighet om styrets innstillinger

Representantskapet i OBOS behandlet tirsdag 25. mai forslagene til generalforsamlingen i OBOS. I henhold til OBOS’ vedtekter skal styret innhente representantskapets uttalelse i saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Publisert:
fredag 28. mai 2021

Engasjementet rundt årets generalforsamling i OBOS har vært uvanlig stort og det er sendt inn en rekke forslag til generalforsamlingen fra medlemmene. Representantskapet anbefalte med stort flertall styrets innstillinger til de innsendte forslagene.

— Forslagene fra styret og medlemmene ble behandlet samlet i et grundig fire og et halvt times langt møte, med mange kritiske spørsmål til styreleder, etterfulgt av gode og konstruktive diskusjoner, sier Stein Botilsrud, representantskapets ordfører.

Demokratiutvalget som styret har foreslått, ble vedtatt uten stemmer mot. Fire medlemmer stemte blankt. Arbeidet for styrket sosial boligprofil ble også vedtatt uten motstemmer, men med to blanke stemmer. Forslaget til miljøtiltak i borettslag ble vedtatt med tre stemmer mot. Ingen stemte blankt. Det ble også stemt over hver enkelt innstilling til forslagene fra medlemmene. Ingen andre forslag samlet mer enn tre stemmer mot.

Representantskapet i OBOS er demokratisk valgt av generalforsamlingen i 2020. Det er OBOS nest høyeste organ, etter generalforsamlingen. Representantskapet består av 47 medlemmer og 23 varamedlemmer. Det er sammensatt for å balansere boende og hussøkende. Medlemmene blir valgt for å representere hele bredden i OBOS geografisk, i alder, yrke og bakgrunn. En egen valgkomité jobber hvert år med å sikre balansen og sammensetningen, slik at representantskapet best mulig reflekterer hele OBOS.

For mer informasjon

  • Representantskapets ordfører Stein Botilsrud, mob.: 928 27 551
  • Representantskapets varaordfører Cathrine Mannsaaker, mob: 932 68 822

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.