Hopp til innhold
Illustrasjon om hender som verner om et hus

Representantskapet med bred enighet om styrets innstillinger

Representantskapet i OBOS behandlet tirsdag 25. mai forslagene til generalforsamlingen i OBOS. I henhold til OBOS’ vedtekter skal styret innhente representantskapets uttalelse i saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Publisert:
fredag 28. mai 2021

Engasjementet rundt årets generalforsamling i OBOS har vært uvanlig stort og det er sendt inn en rekke forslag til generalforsamlingen fra medlemmene. Representantskapet anbefalte med stort flertall styrets innstillinger til de innsendte forslagene.

— Forslagene fra styret og medlemmene ble behandlet samlet i et grundig fire og et halvt times langt møte, med mange kritiske spørsmål til styreleder, etterfulgt av gode og konstruktive diskusjoner, sier Stein Botilsrud, representantskapets ordfører.

Demokratiutvalget som styret har foreslått, ble vedtatt uten stemmer mot. Fire medlemmer stemte blankt. Arbeidet for styrket sosial boligprofil ble også vedtatt uten motstemmer, men med to blanke stemmer. Forslaget til miljøtiltak i borettslag ble vedtatt med tre stemmer mot. Ingen stemte blankt. Det ble også stemt over hver enkelt innstilling til forslagene fra medlemmene. Ingen andre forslag samlet mer enn tre stemmer mot.

Representantskapet i OBOS er demokratisk valgt av generalforsamlingen i 2020. Det er OBOS nest høyeste organ, etter generalforsamlingen. Representantskapet består av 47 medlemmer og 23 varamedlemmer. Det er sammensatt for å balansere boende og hussøkende. Medlemmene blir valgt for å representere hele bredden i OBOS geografisk, i alder, yrke og bakgrunn. En egen valgkomité jobber hvert år med å sikre balansen og sammensetningen, slik at representantskapet best mulig reflekterer hele OBOS.

For mer informasjon

  • Representantskapets ordfører Stein Botilsrud, mob.: 928 27 551
  • Representantskapets varaordfører Cathrine Mannsaaker, mob: 932 68 822

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.