Hopp til innhold

Resultatnedgang for OBOS

OBOS med høy aktivitet i et svært krevende år for boligbransjen. – OBOS var i 2023 aktøren i Norge med størst byggeaktivitet, men resultatene viser med tydelighet at det var et tøft år, sier OBOS-sjefen.

Publisert:
tirsdag 6. februar 2024

OBOS fikk et resultat før skatt på 700 millioner kroner i 2023 – en reduksjon på 881 millioner kroner sammenlignet med 2022. Resultatnedgangen skyldes i stor grad nedskrivninger av markedsverdier på OBOS’ næringseiendommer og rentesikringsinstrumenter, som totalt sett påvirket resultatet negativt med på 754 millioner kroner. I tillegg er resultatene fra boligutvikling svakere.

Resultatet før skatt for fjerde kvartal 2023 endte på -784 millioner kroner, en reduksjon på 1 246 millioner kroner fra samme periode året før. Også her ble resultatet påvirket av nedskrivning av markedsverdien på næringseiendom og rentesikringsinstrumenter.

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj poengterer at den underliggende driften i 2023 samlet sett er 88 millioner kroner bedre enn foregående år med et resultat før renter, skatt, av- og nedskrivninger (EBITDA) på 1 919 millioner kroner.

- Det er ikke tvil om at 2023 var et krevende år for oss. Ved siden av nedskrivninger på næringseiendom påvirkes resultatet også negativt av lavere resultater innen boligutvikling og høyere finanskostnader. Boligsalget og antall byggestarter er også markant ned, og det vil påvirke resultatene våre de kommende årene, da boliger resultatføres når de er ferdig bygget og overlevert til kjøper, sier Siraj.

I 2023 solgte OBOS 1 587 boliger (brutto), ned fra 2 830 boliger i 2022.

Fortsatt mange boliger under bygging

OBOS startet bygging av 1 685 boliger i året som gikk, ned fra 3 923 boliger i 2022. OBOS hadde totalt 5 678 boliger under bygging ved utgangen av 2023, hvorav 59 prosent er solgt. 

- Et markant lavere boligsalg, og svekket lønnsomhet i prosjektene grunnet økte finans- og byggekostnader, gjør at vi må tilpasse boligbyggingen vår. Vi setter imidlertid ikke alt på vent og vi har fortsatt mange boliger under bygging. Vi tror det vil være behov og etterspørsel etter nye boliger når rentetoppen er nådd og markedet har stabilisert seg. Derfor har vi startet opp bygging av flere prosjekter på lave forhåndssalg og marginer, sier Siraj.

Siraj ser nå en viss optimisme innen salg av nye boliger, men forventer at også 2024 vil være preget av et relativt lavt salg og igangsettelse av nye boliger.

- Vi tror at vi er på bunnen i nyboligmarkedet, men salget og igangsettingen vil uansett være lavere en periode enn det vi har vært vant til før rentehevingene. OBOS har mange attraktive tomter og vil raskt kunne tilby et bredt og variert boligtilbud så lenge bygge-kostnadene er akseptable. Det jobbes aktivt med å klargjøre prosjekter for salg og byggestart. Dersom regjeringen får fart på lovgivningsarbeidet slik at vi kan tilby en økt andel Deleie i våre prosjekter, vil det muliggjøre raskere salg og dermed økt tempo i byggeaktiviteten, sier han.

Rekord for OBOS-banken

Siraj mener at det nettopp er i krevende tider at OBOS’ diversifiserte forretningsmodell viser sin styrke.

- Forretningsområdene Forvaltning og rådgivning og Næringseiendom kan vise til en stabil underliggende drift og god vekst i kunder og leieinntekter. Samtidig leverer OBOS-banken sitt beste resultat noen gang, med et resultat før skatt på nesten en halv milliard kroner for 2023. Kampen om bankkundene har blitt tøffere, men OBOS-banken er blant bankene i Norge med mest konkurransedyktige betingelser på lån og innskudd.

OBOS-banken fikk et resultat før skatt i 2023 på 496 millioner kroner, en økning på 154 millioner kroner fra året før.

OBOS-banken hadde ved årets slutt 56,8 milliarder kroner i utlån, opp 9,1 prosent fra 2022. Innskudd fra kunder beløp seg til 25,7 milliarder kroner, opp 6,2 prosent fra 2022.

Etterspurte boligkjøpsmodeller

Boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart, som gjør inngangen på boligmarkedet enklere for flere grupper, har vist seg å være svært etterspurt også i 2023.

Særlig i Stor-Oslo er etterspørselen høy, der 49 prosent av boligene som ble solgt var med enten Deleie eller Bostart.  

Det er nå solgt totalt 1 337 boliger med Bostart eller Deleie siden OBOS startet å tilby disse kjøpsmodellene. 

Nøkkeltall boligbygging i OBOS

2022-tall i parentes 

Solgte boliger 

Igangsatte boliger 

Ferdigstilte boliger 

Boliger under produksjon 

Netto

1 349 (2 345)

1 529 (3 355)

3 085 (3 108)

4 593 (5 932)

Brutto* 

1 587 (2 830)

1 685 (3 923)

3 548 (3 516)

5 678 (6 992)


*Brutto antall boliger er alle boliger i prosjekter der OBOS har en eierandel. Brutto andel boliger er det antall boliger medlemmene i Norge og Sverige får benyttet sin forkjøpsrett på, inkludert boligkjøpsmodeller. Netto antall boliger er alle boliger i prosjekter der OBOS har en eierandel, fratrukket eksterne eieres eierandel. Netto andel er bransjestandard ved måling av markedsposisjoner og gir samtidig et bedre inntrykk av OBOS andel av verdiskaping og risiko i prosjektene. 

Relaterte

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.