Hopp til innhold

Resultatvekst for OBOS-banken

OBOS-banken fikk et resultat før skatt på 114 millioner kroner i andre kvartal 2023, opp fra 70 millioner kroner året før.

Publisert:
mandag 14. august 2023

Netto renteinntekter for OBOS-banken var på 186 millioner kroner i kvartalet, opp fra 130 millioner kroner i fjor.

Utlånsvekst

OBOS-banken hadde ved utgangen av andre kvartal 54,2 milliarder kroner i utlån, en økning på 7,7 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor og opp 2,1 prosent fra første kvartal.

- Vi har god lønnsomhet og vekst. Vi skal fortsette å vokse på utlån til privatpersoner og boligselskaper, og det skal vi gjøre gjennom å ha meget konkurransedyktige betingelser og god service, sier administrerende direktør i OBOS-banken Øistein Gamst Sandlie.

Innskudd fra kunder beløp seg til 24,6 milliarder kroner, en økning på 2,6 prosent siste tolv måneder og en økning på 5,9 prosent fra første kvartal.

Ser begrenset tap

Tap på utlån endte på 3,8 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med en tilbakeføring på 1,3 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

- OBOS-banken har nær utelukkende godt sikrede boliglån på balansen, og forventer fortsatt begrenset tap. Banken ser ikke utslag av betydning i utlånsporteføljen som reflekterer den forverrede makrosituasjonen, sier Sandlie.

Redusert kapitalkrav

Finanstilsynet fastsetter med jevne mellomrom Pilar 2-krav, som er et foretaksspesifikt minimumskrav til ansvarlig kapital i bankene. OBOS-banken har siden 30. september 2020 hatt et pilar 2-krav som utgjorde 2,4 prosent av det konsoliderte beregningsgrunnlaget. 19. juni 2023 mottok OBOS-banken Finanstilsynets oppdaterte Pilar 2-vedtak, der det fremgår at banken skal ha et krav som utgjør 1,2 prosent.

- Det reduserte kapitalkravet gjør at banken, alt annet likt, har en ikke ubetydelig økt utlånskapasitet, sier Sandlie.

Kravet skal dekke risikoer foretaket er utsatt for og som ikke, eller bare delvis, er dekket av de generelle kapitalkravene, Pilar 1.

Oppbemanner

OBOS-banken teller nå 79 ansatte, en økning på 20 ansatte fra i fjor.

- Med økt vekst og ambisjon om videre vekst, trenger vi også flere hender og hoder. Vi har gjort flere gode rekrutteringer de siste månedene og ser frem til å få ytterligere nye kolleger om bord. Jeg er spesielt fornøyd med at vi har svært mange kvalifiserte søkere hver gang vi lyser ut ledige stillinger, sier Sandlie.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).