Samme muligheter

Jenter og gutter skal ha samme muligheter.

Det er viktig for oss i OBOS. Derfor støtter vi kvinnefotballen i Norge og Sverige med 100 millioner kroner de neste fire årene.