OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Setter opp selvkjørende busser på Fornebu

I januar i år ble det åpnet for utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge. OBOS var raskt på ballen og planlegger selvkjørende minibusser i rute i løpet av våren og sommeren.

1. februar 2018
OBOS setter opp det som sannsynligvis blir Norges første rute med selvkjørende busser. F.v. Daniel  Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS, Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum og Frode Kjos, Acando. Foto: Morten Bendiksen.
OBOS setter opp det som sannsynligvis blir Norges første rute med selvkjørende busser. F.v. Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS, Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum og Frode Kjos, Acando. Foto: Morten Bendiksen.

Dette blir Norges aller første prosjekt med selvkjørende busser i rute. Bussene skal i første omgang kjøre på korte strekninger. Hastigheten blir på cirka 15 km/t, og bussen tar inntil 12 passasjerer. På Fornebu skal bussene frakte badegjester til Storøyodden badestrand gjennom hele skoleferien. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Bærum kommune og konsulentselskapet Acando.

OBOS planlegger utprøving av bussene også flere steder, sannsynligvis på Romsås i Oslo.

− Vårt mål er å lære hvordan en slik tjeneste fungerer i større byutviklingsområder. OBOS har ikke planer om å drive busselskap, men vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen. Ved å gjennomføre dette prosjektet vil vi finne ut om selvkjørende busser kan løse et transportbehov eller et trafikkproblem for folk, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

På fine dager kan det være trangt om parkeringsplassen ved badeplassen på Fornebu – til irritasjon for både badegjester og beboere. Dessuten oppleves i dag spaserturen fra boligene ytterst på Storøya til bussholdeplass i Snarøyveien som noe lang for enkelte beboere, noe som gjør bruk av dagens busstilbud mindre attraktivt og mer strevsomt.

– Vi er nysgjerrige på om bussene vil bidra til å avhjelpe praktiske hverdagsproblemer både for besøkende og fastboende på Fornebu. Et av hovedspørsmålene vi stiller oss er om slike busser, kombinert med bil- og sykkeldelingsordninger, kan gjøre det mulig å klare seg uten privatbilen i framtiden, sier Kjørberg Siraj.

Høye klimamål i Bærum

Bærum kommune har høye mål for å redusere klimautslipp. Ordfører Lisbeth Hammer Krog er positiv til at Fornebu er valgt som utprøvingsområde.

– Dette er et pilotprosjekt helt i tråd med vår klimapolitikk. Fornebu har moderne infrastruktur med god veistandard og et lite komplisert trafikkbilde, noe som gjør området godt egnet til å teste ut selvkjørende busser, sier Hammer Krog.

Hun har tro på at elektriske, selvkjørende busser blir en selvfølgelig del av fremtidens transportsystem.

Selvkjørende minibuss – en trygg trafikant

Det var Acando som for to år siden introduserte den elektriske selvkjørende minibussen for det norske markedet. Selskapet har gjennomført demonstrasjoner av bussen i hele Norge. Over 15 000 personer har til nå prøvekjørt bussen.

– At vi har fått et lovverk som tillater utprøving av selvkjørende kjøretøy på norske veier, er starten på en transportrevolusjon, mener Sven Ivar Mørch, administrerende direktør i Acando.

Bussen styres med kunstig intelligens. Den kjører i lav fart og stopper for alt av hindringer som måtte komme i veien.

– Smart mobilitet og selvkjørende teknologi vil påvirke måten en rekke bransjer driver forretning på. En næringseiendom eller et boligprosjekt som i dag ligger noen kilometer fra et kollektivknutepunkt, kan knyttes sammen med det eksisterende kollektivnettet ved hjelp av selvkjørende minibusser, sier Sven Ivar Mørch.

___________

Acando er et konsulentselskap som jobber med digitale transformasjoner i offentlig og private virksomheter. Et av satsningsområdene er Smart City der Intelligente Transportsystemer (ITS) og selvkjørende minibusser i alminnelig trafikkmiljø, er en del av satsningen.www.acando.no.