Hopp til innhold

Skal skape framtidens nabolagshus

OBOS er med i et nytt samarbeidsprosjekt som skal bidra til at flere tomme hus blir til inkluderende møteplasser.

Foto:
Leikny Havik
Publisert:
torsdag 5. oktober 2023

Riksantikvaren og OBOS har gått inn med én million kroner hver i prosjektet Fremtidens nabolagshus i fortidens bygg. SoCentral er prosjektleder, og Fortidsminneforeningen og OsloMet/NIBR er bidragsytere.  

– OBOS har en klar visjon om å skape levende og inkluderende nabolag, da trenger vi gode møteplasser. Dette prosjektet kan være en viktig brikke i å utvikle bærekraftige driftsmodeller for nabolagshus som vil ha stor betydning for lokalsamfunnene, sier Kent Olav Nordby, daglig leder i OBOS Samfunnsarena. 

På Mortensrud i Oslo er OBOS i gang med planleggingen av en større utbygging av boliger, samtidig blir det utviklet helt nye nabolagstilbud på verneverdige Mortensrud gård i regi av OBOS Samfunnsarena.

– Her kan vi bruke innsikt fra det nye satsingen til å skape positive aktiviteter for alle som bor på Mortensrud, sier Nordby.

Kent Olav Nordby i OBOS samfunnsarena ser fram til å uvikle nabolagetshuset Mortensrud gård. Foto: Leikny Havik 

Vil fylle tomme lokaler

– For å bygge fellesskap må man ha arenaer som egner seg. Det er stort behov for innendørs, inkluderende møteplasser i nabolag i hele Norge. Samtidig ser vi at mange hus og lokaler som kunne blitt brukt, står tomme. Å fylle disse med aktivitet er viktig. Den store utfordringen er å skape økonomisk bærekraftige driftsmodeller, sier Gro Sandkjær Hanssen, forsker og professor ved NIBR/OsloMet.

–  Skal man lage steder som er åpne for alle, kan det ikke være rene kommersielle driftsmodeller. Å basere seg på frivillighet er sårbart, og kommuneøkonomien er presset. Vi tror det er nødvendig å finne gode modeller der flere aktører går sammen, sier Stina Låstad, prosjektleder i SoCentral.

Prosjektet hun leder skal utforsker ulike måter å drifte hus med kulturhistorisk verdi og nyere bygg. Fortidsminneforeningen vil bistå med kompetanse på hvordan bygninger kan settes i stand uten at det går på bekostning av verneverdiene.

Bærekraftig drift

I høst skal SoCentral intervjue ressurspersoner i eksisterende nabolagshus for å forstå bedre hvordan de løser driften i dag. Innsikten skal brukes til å videreutvikle en driftsmodell som er laget i samarbeid med NIBR ved OsloMet. Løsningen tar utgangspunkt i erfaringer fra nabolagshuset Biermannsgården på Sagene i Oslo.

 – Vi skal lage en verktøykasse med ulike eksempler og maler slik at man kan sette sammen byggeklossene slik det passer lokalt. Kunnskapen og erfaringen fra prosjektet skal bli lett tilgjengelig for alle som ønsker å utvikle nye partnerskapsmodeller for utvikling og drift av nabolagshus. Det overordnede målet er å skape flere velfungerende møteplasser over hele landet, sier Stina Låstad.

 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).