Hopp til innhold

Slik kan det nye OBOS-kvartalet bli

OBOS har store planer for oppgradering av hovedkvarteret i Oslo sentrum. Målet er å skape et moderne kontorkvartal med levende byliv i gatene rundt.

Illustrasjon:
Kristin Jarmund Arkitekter/Archivisuals
Publisert:
torsdag 10. desember 2020

Hammersborg Torg ligger i hjertet av Oslo, rett ved regjeringskvartalet. Nå skal hele området revitaliseres. Parallelt med at OBOS planlegger flyttingen av hovedkontoret til Ulven i Oslo, jobbes det med ulike løsninger for hvordan området kan bli i framtiden. 

Det nye OBOS-kvartalet vil med sine rundt 40 000 kvadratmeter bli nesten halvparten så stort som den planlagte nybyggingen i regjeringskvartalet et steinkast unna. Det nye komplekset vil kunne gi plass til opp mot 1 500 arbeidsplasser. 

Et mulighetsstudium Kristin Jarmund Arkitekter har gjort for OBOS, gir noen ideer til hvordan det sentrale området av sentrum kan bli. Tanken er å knytte de to OBOS-blokkene fra 1964 sammen med et nytt, moderne bygg som åpner seg mot byen. 

Skal ta vare på historien

– Ideen er å ta vare på historien og samtidig skape noe framtidsrettet og nytt. Det skal ikke bare bli et kontorbygg, men et revitalisert kvartal som inviterer til byliv. OBOS skal være en aktiv og positiv byutvikler som gir noe tilbake til de som bruker sentrum, sier Nils M. Bøhler, konserndirektør for næring i OBOS.

OBOS skal flytte hovedkontoret til den planlagte kunnskapsparken Construction City på Ulven i 2024 eller 2025. Planen er da å leie ut lokalene på Hammersborg Torg.

– Nå har vi en gyllen mulighet til å utvikle eiendommen for en ny tid med spesielt fokus på bærekraftige og moderne kontorlokaler. Sentralt i planene står målet om å koble bygget på omkringliggende bystrukturer og parker, og ikke minst spille på lag med det nye regjeringskvartalet som blir nærmeste nabo, sier Bøhler.

Det planlegges for at byggingen av det nye OBOS-kvartalet kan starte i 2025, omtrent samtidig som den første innflyttingen i det nye regjeringskvartalet.

Illustrasjon: Slik kan det nye OBOS-kvartalet bli. Illustrasjonen er tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter/Archivisuals.

Verneverdige bygg

Store deler av dagens bygningsmasse fra 1964 har behov for omfattende oppgradering. Det fornyende kvartalet skal som i dag først og fremst være kontorbygg, men det skal åpnes mot gateplan og gis mulighet for etablering av butikker og spisesteder som gir levende byliv, spesielt mot Kristparken på baksiden av eiendommen.

– Vi har en tett og god dialog med Byantikvaren for å avklare og ivareta bevaringsinteressene, samtidig som vi sammen skal finne nye løsninger som passer inn i området, sier Geir Graff-Kallevåg, direktør for utvikling og bygging i OBOS Eiendom.

Det betyr at de to høyblokkene på 12 og 13 etasjer planlegges beholdt og oppgradert – og bundet sammen med et nybygg på 9 etasjer. OBOS skal investere rundt 750 millioner kroner i det nye kvartalet i form av nybygg og omfattende rehabilitering av de gamle høyblokkene. 

– Det å beholde de to eksisterende høyblokkene er ikke bare viktig av historiske grunner, men er også helt i tråd med vår miljøambisjon med økt fokus på gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Vi vil også ha svært høye miljøambisjoner for det nye bygget, i tillegg til at det vil bidra til å skape et trygt og positivt byliv i gatene rundt og i Kristparken, sier Graff-Kallevåg. 

– Dette er et utrolig spennende og utfordrende prosjekt på mange nivåer: I forhold til både byutvikling, bygningsvern og miljøambisjoner - og ikke minst også arkitektonisk. Vi ser fram til å arbeide videre med dette sammen med OBOS, sier Ola Helle i Kristin Jarmund Arkitekter.

 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.