Hopp til innhold

Slik kan Oksenøya bruk på Fornebu bli

OBOS er i full gang med å utvikle historiske Oksenøya bruk til et moderne lokalmiljø på Fornebu. I planforslaget legges det opp til rundt 230 småhus og leiligheter.

Publisert:
torsdag 28. september 2023

Går alt etter planen kan de første boligene bli lagt ut for salg mot slutten av neste år, og byggingen kan tidligst komme i gang i 2025. Det betyr at de første beboerne trolig kan flytte inn i 2027.  

OBOS sendte nylig inn forslag til reguleringsplan til Bærum kommune for det nye boligområdet, som ligger i sjøkanten ved Holtekilen.

Her ble Oksenøen bruk med stort gartneri etablert i 1918. Rundt 80 år senere sto nok et praktbygg på eiendommen: Nytt hovedkontor for Norske Skog, tegnet av Lund Hagem Arkitekter. Samme arkitektkontor har nå også fått ansvaret for å tegne det nye boligområdet for OBOS.

Vern og utvikling 

Planen er å bygge et mangfoldig og levende bomiljø i og rundt det særegne gårdsanlegget som består av flere verneverdige bygninger.

Nye Oksenøya bruk vil bestå av rundt 50 rekkehus og eneboliger i rekke på den 63 mål store tomta. Det skal også bygges i underkant av 130 leiligheter i ulike størrelser. Flere av boligene vil bli tilbudt med boligkjøpsmodellene Bostart og Deleie.

Den nye bebyggelsen vil bli plassert rundt små tun og komplettere den eksisterende bebyggelsen og de gamle gårdstunene.

Bygningene – som blir på to til fem etasjer - skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen i området, blant annet gjennom plassering og bruk av farger og materialer som passer inn.

Satser på seniorboliger

De skal også bygges rundt 50 seniorleiligheter i Norske Skogs nedlagte hovedkontor, og det blir nytt liv i de gamle arbeidsboligene.

Beboerne i seniorleilighetene vil få tilgang til store fellesområder og servicefunksjoner, og planen er å gjøre den tidligere kantinen i bygget om til storstue for nabolaget. 

Det skal også legges til rette for videføring og nyetablering av ulik småskala næringsvirksomhet på området. Og det vil bli etablert flere tilbud bebore og besøkende kan benytte seg av, for eksempel kafé galleri og nisjebutikker. I dag har DNT allerede etablert et aktivitetssenter på Oksenøya bruk.

– Dette skal bli et mangfoldig og fint prosjekt med boliger for folk i alle livsfaser. Her skal vi bygge nytt med fokus på arkitektonisk kvalitet og samtidig ta vare på det gamle. Vi legger opp til at ulike generasjoner skal kunne leve godt sammen. Vi skal ta vare på naturverdiene i området og forvalte kulturminnene på en god måte. Dette skal bli et trivelig, særegent og levende lokalsentrum, sier utviklingsdirektør Tor Evert Lindland i OBOS Fornebu.  

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.