Hopp til innhold
Foto: Nadia Frantsen.

Søk på tilskudd til idrett og fysisk aktivitet

100 millioner kroner skal deles ut og søknadsfristen er 16. februar.

Publisert:
onsdag 28. desember 2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak innen idrett og fysisk aktivitet.

I en tildeling i høst ble 100 millioner kroner fordelt og nå åpnes det opp for en ny søknadsrunde med 100 millioner som skal fordeles i 2023 og 2024. Ordningen finansieres i samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet, Stiftelsen VI, Sparebankstiftelsen DNB og OBOS.

- For OBOS er det viktig å støtte opp under tiltak rettet mot idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, derfor er vi en av bidragsyterne, sier Rasmus Aarflot, sponsorsjef i OBOS.

OBOS har gitt 33 millioner kroner til ordningen for 2022 og 2023.

Det er definert målgrupper ordningen skal treffe:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsettelse.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

- Det er viktig at vi fjerner barrierer som er til hinder for mennesker å delta i idrett og annen fysisk aktivitet, sier Aarflot.

For å kunne søke må søker være registrert i Frivillighetsregisteret, eller være en kommunal fritidsklubb eller ungdomshus.

Les mer og søk her:
https://lottstift.no/for-frivilligheten/mangfold-og-inkludering/

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.