Hopp til innhold

Solid OBOS-resultat: God drift og et godt boligmarked

OBOS har skapt store verdier i 2017 ved en kombinasjon av god drift på tvers av forretningsområdene og et godt boligmarked i 2016 og i starten av 2017.

Publisert:
torsdag 15. februar 2018

Resultatet før skatt i 2017 var 2 643 millioner kroner, mot 2 837 millioner kroner i 2016. Driftsresultatet før skatt i 2017 var 3 213 millioner kroner mot 2 402 millioner kroner i 2016. Ved årsskiftet var konsernets verdijusterte egenkapital på 29 752 millioner kroner.

– Gode økonomiske resultater er en forutsetning for å skape merverdi for medlemmene, og samfunnsnytte. Årets overskudd er allerede reinvestert i tomter for 7 800 nye boliger, økt boligbygging og ny kapital til OBOS-banken, slik at vi kan øke utlånene til borettslag og medlemmer som skal kjøpe bolig. I tillegg støttet vi «livet mellom husene» ved å gi til sammen 70 millioner kroner til kultur, idrett og miljø, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Nordens største boligbygger

Ett av OBOS’ mål i den nye konsernstrategi fra 2016 var å bli Nordens største boligbygger innen 2021. Målet ble nådd i 2017 med hele 4 356 igangsatte boliger, hvorav OBOS’ andel var 3 901 boliger. Ved årsskiftet hadde OBOS 6 606 boliger under produksjon, hvorav OBOS’ andel var 5 827 boliger med en salgsgrad på 68,1 prosent. Dette danner grunnlag for et rekordresultat innenfor boligutvikling på 1 421 millioner kroner.

Samlet sett ble det solgt 3 387 boliger i selskaper eid eller deleid av OBOS i 2017, mot 4 541 boliger i 2016. Nedgangen i salgsverdi er på 4,4 milliarder kroner.  Salget er på 2015-nivå.

– Vi har merket markedskorreksjonen tydelig på nyboligsalget i 2017. OBOS vil tilpasse boligproduksjonen til markedet, og har den nødvendige fleksibiliteten, soliditeten og likviditeten til å håndtere situasjonen dersom den skulle vedvare. Vi har imidlertid tro på et bedret marked i 2018 og er derfor stadig på utkikk etter nye forretningsmuligheter, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Sterk vekst i OBOS-banken og solide resultater fra næringseiendom

OBOS-banken viser en utlånsvekst på hele 10,8 prosent siste 12 måneder. Samlede utlån utgjør nå 34 464 millioner kroner. Veksten skjer i både privatmarkedet og i lån til borettslag og sameier. Banken hadde et resultat på 189 millioner kroner i 2017.

Næringseiendom er en viktig del av OBOS sin strategi om å være en by- og stedsutvikler og skaper også betydelige økonomiske verdier. I 2017 gav næringseiendom et driftsresultat på 887 millioner kroner, hvorav salgsgevinster på 370 millioner kroner.

OBOS opplever også god vekst i antall kunder innenfor boligforvaltning og rådgivning blant annet som følge av synergier med boligutvikling og bank. I 2017 leverte virksomhetsområdet et resultat på 205,9 millioner kroner.

– Å ha en bred virksomhet gir OBOS et solid økonomisk fundament når boligmarkedet ikke er så hett. I 2017 fokuserer vi på å styrke vår IT-infrastruktur for å skape bedre kundeopplevelser, økt kryssalg og mer effektiv drift på tvers av virksomheten, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Fortsatt sterk medlemsvekst

I løpet av året fikk OBOS netto 18 651 flere medlemmer, og er blant landets sterkest voksende organisasjoner. Ved utgangen av året hadde OBOS 435 451 betalende medlemmer.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.