Hopp til innhold

Sterk utlånsvekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde en utlånsvekst på 9,8 prosent i tredje kvartal.

Publisert:
tirsdag 31. oktober 2023

OBOS-banken hadde ved utgangen av tredje kvartal 55,7 milliarder kroner i utlån, en økning på 9,8 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor og opp 2,8 prosent fra andre kvartal.

Innskudd fra kunder beløp seg til 25,8 milliarder kroner, en økning på 5,1 prosent siste tolv måneder og en økning på 4,6 prosent fra andre kvartal.

- Vi har en sterk utlånsvekst i kvartalet, blant annet drevet av mange nye borettslagskunder og mange boligselskaper som finansierer nødvendig vedlikehold. Også på innskudd leverer vi en vekst vi er fornøyde med, sier administrerende direktør i OBOS-banken Øistein Gamst Sandlie.

OBOS-banken fikk et resultat før skatt på 134 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 89 millioner kroner året før.

Netto renteinntekter var på 212 millioner kroner i kvartalet, opp fra 144 millioner kroner i fjor.

OBOS-banken har videre økt antall hovedbankkunder med 17 prosent så langt i år

- Vi ser en positiv utvikling i antall hovedbankkunder, samtidig som konkurransen om kundene er hard. Økte renter fører til økt bevissthet rundt rentebetingelsene folk har på sine innskudd og lån. Økningen i både kunder, lån og innskudd viser at vi er konkurransedyktige, sier Sandlie.

Tap på utlån endte på 6 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med en tilbakeføring av tap på 2 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

- Et høyt rentenivå, kombinert med høy prisvekst gir usikkerhet rundt misligholdsutvikling, men OBOS-banken ser foreløpig ingen negativ trend, sier Sandlie.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).