Hopp til innhold
Ung voksen mann, trolig styreleder, i gårdsrom med flere beboere og barn i klatrestativ  i bakgrunnen.

Stor interesse for generalforsamlingen

Engasjementet rundt årets generalforsamling i OBOS er stort blant medlemmene. Det er meldt inn uvanlig mange saker, og hele 370 medlemmer stiller som delegater fra de hussøkende.

Publisert:
tirsdag 4. mai 2021

Det er kommet inn en rekke forslag til generalforsamlingen i OBOS 22. juni. På grunn av den store interessen for årets generalforsamling, har ledelsen i representantskapet og styret besluttet å allerede nå offentliggjøre alle innsendte forslag, med OBOS-styrets innstilling til vedtak.  

Last ned medlemmenes forslag til vedtak

Mange av forslagene som har kommet inn handler om hvordan medlemsdemokratiet i OBOS kan styrkes. Andre forslag handler om hvordan OBOS kan ta et større boligsosialt ansvar og samtidig bli en organisasjon som tar mer ansvar for miljø og bærekraft. 

Les om hvordan styret i OBOS vil styrke medlemsdemokratiet

Stor interesse 

Alle medlemmer i OBOS kan hvert år stille til valg som delegat til generalforsamlingen. Det velges delegater fra borettslagene og fra «hussøkende» - altså alle medlemmer som ikke eier en OBOS-bolig.

Til tross for at hussøkende hvert år oppfordres i OBOS-bladet, gjennom personlig brev til over 700 tilfeldig uttrukkede medlemmer og på nettsidene om å stille som delegater, er det tradisjonelt ikke mange som gjør det.

I år stilte hele 370 medlemmer til valg, noe som trolig skyldes medieoppmerksomheten rundt salg av boliger på Ulven til et utleieselskap. Alle som stilte til valg ble valgt. 224 av de valgte er medlemmer som er ansatt i OBOS. NRK har meldt at disse dermed får flertall på generalforsamlingen, men i det regnestykket er ikke inntil 620 delegater fra borettslagene tatt med.

– Jeg er glad for at det er mange medlemmer som har lyst til å være delegater, og tror oppmerksomheten rundt valget og generalforsamlingen vil føre til økt engasjement fra medlemmene i årene fremover. Det er også fortsatt mulig å melde seg som kandidat til både representantskap og styre, selv om valgkomiteene nå har avsluttet sitt arbeid. Engasjerte medlemmer er viktig for OBOS, sier Stein Botilsrud, leder for representantskapet.

Alle kan følge møtet digitalt 

Generalforsamlingen avholdes 22. juni. Der skal det blant annet gis en orientering om salget på Ulven, innkomne forslag skal behandles, det skal velges medlemmer til representantskapet og årsregnskap og årsberetning skal godkjennes. Det legges opp til at alle medlemmer skal kunne følge generalforsamlingen digitalt.

Les mer om den digitale innkallingen til generalforsamlingen

Les mer om endringsforslag til generalforsamlingen

Les spørsmål og svar om OBOS' generalforsamling

Kandidater på valg til representantskapet

Kjøreplan

Veileder digitalt møte For delegatene

Les mer om medlemsdemokratiet i OBOS 

Protokoll fra generalforsamlingen 22. juni

Juridiske betenkninger

I forbindelse med generalforsamlingen i OBOS 2021 er det sendt inn spørsmål fra enkelte medlemmer som går ut på å begrense de demokratiske rettigheten til medlemmer som er ansatt i OBOS. Det har også kommet forslag som foreslår å begrense styrets myndighet og gi denne til representantskapet i spørsmål av stor strategisk betydning eller som kan være politisk kontroversielle. Konklusjonene i alle de fire betenkningene er at slike vedtak vil være lovstridige. Betenkningene finner du her:

Vurdering av forslag om utvidelse av representantskapets oppgaver

Vurdering om forslag til vedtektsendringer om medlemmers rettigheter

Vurdering av forslag om å utvide representantskapets myndighet

Notat om ansatte som delegater på generalforsamling i boligbyggelag

Sammendrag av delrapport Ulven - KPMG

Vil du være med å påvirke?

Valgkomiteen i OBOS ønsker kandidater til demokratiutvalgets referansegruppe. Er du OBOS-medlem, er opptatt av medlemsdemokratiet i OBOS og ønsker å bidra med innspill til demokratiutvalget i OBOS, så kan du melde din interesse ved å fylle ut skjemaet i lenka nederst i denne saken.

Årets generalforsamling i OBOS vedtok å utnevne et demokratiutvalg som skal utrede medlemsdemokratiet i et samvirke som OBOS. Utvalget skal til generalforsamlingen i 2022 gi medlemmene i OBOS et grundig og best mulig diskusjons- og beslutningsgrunnlag for en modernisering av medlemsdemokratiet.

Representantskapet i OBOS skal etter innstilling fra valgkomiteen utnevne en referansegruppe som skal involveres direkte i demokratiutvalgets arbeid. Referansegruppen deltar i møter og diskusjoner med fagutvalget og gir innspill til utredningsarbeidet.

Referansegruppen skal bestå av et representativt utvalg av OBOS-medlemmer. Representantskapet skal selv delta med inntil 25 prosent av medlemmene. Referansegruppen ledes av representantskapets leder og nestleder. Firsten for å melde interesse er 3. september.

Fyll ut skjema og meld interesse

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).