Hopp til innhold

Trapper opp kampen mot byggekrim

OBOS, Norges største boligbygger, skjerper innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet på byggeplassene.

Publisert:
tirsdag 9. januar 2018

Fra nyttår innførte konsernet derfor nye seriøsitetskrav for alle nye byggeprosjekter i Norge. Målet er å bli kvitt useriøse aktører i byggebransjen og bidra til økt kvalitet i det som bygges.   

Reglene ble iverksatt fra 1. januar for nye byggeprosjekter i regi av OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebu og OBOS Forretningsbygg. 

OBOS-eide Block Watne samt OBOS Prosjekt innfører bestemmelsene gradvis i løpet av året. 

- Arbeidslivskriminalitet er et stort problem i bransjen og i samfunnet generelt. Det ville være naivt å tro at det ikke kan skje på våre byggeplasser også. Vi ser at vi som landets største boligbygger, og en ledende byggherre også på næringssiden, trenger å skjerpe innsatsen for å motarbeide sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

 De nye seriøsitetskravene OBOS nå innfører, ble lansert i slutten av 2015 av blant andre Fellesforbundet, KS og Byggenæringens Landsforening (BNL). Bransjeaktørene ble da enige om en rekke krav til hva en kontrakt skal inneholde, blant annet i forhold til bruk av faglærte håndverkere og lærlinger, begrensninger i bruken av underleverandører og tydelige krav til lønns- og arbeidsvilkår.  For eksempel skal minimum 40 prosent av arbeidene utføres av personer med fagbrev.    

- OBOS ønsker å gå i bresjen for å bekjempe kriminalitet i byggebransjen. Det vil gi mindre rom for de useriøse i bransjen. Våre samarbeidspartnere på entreprenørsiden har bekreftet at dette lar seg gjennomføre uten kostnadskonsekvenser av betydning. Skal vi få bukt med problemet, må også privat sektor bidra til endringene.  OBOS er allerede i dag selektive i forhold til valg av samarbeidspartnere, men ønsker å skape ytterligere konkurransefortrinn for de seriøse leverandørene. De som bryter tilliten til oss, vil bli svartelistet i framtidige prosjekter., sier Daniel Kjørberg Siraj. 

Dette er kravene 

  • Alle på byggeplassen skal bære HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
  • Pliktig medlemssak i Startbank eller annet leverandørregister.
  • Krav om bruk av faglærte (40%) og lærlinger (7%) på byggeplassene.
  • Bruk av utenlandske leverandører skal rapporteres til myndighetene.
  • Leverandører skal følge arbeidsmiljøloven.
  • Lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtale.
  • Leverandører kan ikke ha flere enn to ledd med underentreprenører.
  • Lønn skal utbetales til konto i bank.
  • Byggherren kan gjennomføre revisjon hos leverandører og underleverandører. 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.