Hopp til innhold

Tre nye vannkraftverk i Sogn og Fjordane

Nå er Anga, Eldao og Svardøla vannkraftverk i drift, til sammen produserer kraftverkene nok til å dekke strømforbruket til 8200 leiligheter.

Publisert:
mandag 9. september 2019

Med åpningen av de tre siste vannkraftverkene har OBOS nå seks vannkraftverk i drift i Sogn og Fjordane, fem til er under bygging i samme fylke. Kraftverkene ligger i Førde og Luster kommune, og er viktige for OBOS’ målsetning om å bli selvforsynte med egenprodusert, fornybar strøm i 2021.

– Vårt mål er å produsere 650 GWh med fornybar strøm fra egne småskala vannkraftverk. Dette tilsvarer forbruket til 65 000 OBOS-leiligheter eller 69 900 runder rundt jorda i en elbil for å sette det i perspektiv. Med åpningen av disse tre kraftverkene har vi i dag 10 kraftverk i drift og flere er planlagt eller under bygging, sier Marius Asheim, daglig leder for OBOS Energi.

Lange tradisjoner

Sogn og Fjordane er med sine bratte fjell og vestlandske værforhold et fylke med lange tradisjoner innen vannkraft. I dag er fylket et av tre i Norge med størst andel utbygde vannkraftverk. Vannkraft har i seg selv lange røtter i Norge og har helt siden 1200-tallet vært med på å drive møllekverner rundt omkring. Dette ser vi fortsatt spor av ved blant annet Eldao kraftverk.

– Grunneieren kan her fortelle om Eldao som tidligere ble brukt til å drive møller i området. En av møllene var i bruk helt frem til 1945, men er dessverre så ødelagt at den har mistet sin historiske verdi. Tidligere ble området rundt elven brukt til korndyrking i tillegg til å romme flere setre der kuer ble melket og ost ystet, forteller Asheim.

Omtanke for området

Lokale forhold er viktig når OBOS bygger vannkraftverk og fokuset er alltid å gjøre så lite inngrep i naturen som mulig.

– Vi låner litt av vannet i elven, dette sendes gjennom en turbin som produserer strøm, før vannet til slutt slippes ut igjen i elven litt lenger nede. Kraftverket vil derfor ha liten innvirkning på lokal natur og dyreliv, sier Asheim. 

Et kjennetegn ved vannkraftverkene OBOS bygger er ønsket om å samarbeide mest mulig lokalt. I stor grad blir det benyttet lokale entreprenører, og grunneierne tar seg av den daglige driften av vannkraftverket. Dette gjør at mye av verdiskapningen skjer lokalt. 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).