Vant gull i årets mangfoldspris

Under Magnet Awards fikk OBOS mangfoldsprisen for sitt arbeid med å rekruttere flere kvinner inn i ledelsen, og flere kvinner inn i bygg- og eiendomsbransjen generelt.

– Dette er en pris som henger høyt og som er spesielt hyggelig å få ettersom vi har jobbet mye med å øke kjønnsbalansen i en ellers mannsdominert bransje, sier HR-direktør Karin Svanevik Graff.

OBOS fikk prisen for å ha jobbet aktivt og over tid, med å øke kvinneandelen både blant medarbeidere i vår tradisjonelt mannsdominerte bygg- og eiendomsbransje, og i toppledelsen i OBOS.

Kvinneandelen i OBOS’ toppledelse har økt fra 17 til 50 prosent i løpet av de to siste årene. Det er et resultat av en bevisst rekrutteringsstrategi. Andelen kvinnelige ledere totalt har også økt i samme tidsrom, til 34 prosent. Totalt er 58 prosent av ledere rekruttert de siste fem årene, kvinner. Strategisk rekruttering skal øke andelen kvinnelige ledere ytterligere i årene som kommer.

– Ved rekruttering til lederstillinger på høyt nivå, opplever vi stadig at hodejegerne kommer med de mannlige kandidatene og først bringer inn kvinnene når vi utfordrer dem på det. Og det gjør vi! Vi forventer av våre samarbeidspartnere innen rekruttering  at de alltid skal ha kvinner med som finalister, forteller Graff.

Intern rekruttering

– Vi jobber også mye med den interne rekrutteringen, og utvikler egne ansatte. Spesielt har vi valgt å gi de kvinnelige talentene en «dytt» for å utvikle dem i riktig retning. Resultatet er at flere kvinner nå fyller rollene som ledere i OBOS, sier Graff.

Dette er mangfoldsprisen fra Magnet Awards

Årets mangfoldspris hedrer virksomheter som har jobbet med å sikre økt mangfold i sin virksomhet, enten med tanke på kjønn, etnisitet, alder, legning eller andre begreper om mangfold.

Oppnådde resultater kan være andelen søkere med mangfoldig bakgrunn, mangfold i ledende posisjoner eller medarbeidere totalt, økonomisk utvikling i avdelinger med mer mangfoldig sammensetning av medarbeidere og interne holdninger. Juryen består av et bredt sammensatt panel av fagfolk fra hele bransjen.