Hopp til innhold

Vendepunkt i boligmarkedet

OBOS-konsernet har i første halvår 2018 solgt til sammen 1 689 boliger til en samlet salgsverdi på 6,32 milliarder kroner.

Publisert:
onsdag 11. juli 2018

- Siste halvår 2017 og starten på 2018 var preget av et svakt nyboligmarked, men vi ser nå tegn på et vendepunkt til det positive i nyboligsalget i Norge. I Sverige er situasjonen noe mer usikker, men med en positiv salgsutvikling for oss i juni, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Salgene var fordelt med 58 prosent i Norge og 42 prosent i Sverige. Korrigert for samarbeidsprosjekter var boligsalget samlet 1 536 boliger til en salgsverdi på 5,49 milliarder kroner. Salget er henholdsvis 22 prosent lavere i antall og 17 prosent lavere i verdi enn tilsvarende tidspunkt i 2017. Salgsgraden totalt sett er 74 prosent.

God prosjektportefølje

- OBOS-konsernet har en god prosjektportefølje, spesielt i Osloregionen, og vi vil legge ut nye prosjekter i takt med økt etterspørsel. I Sverige har OBOS en bred geografisk og produktmessig variasjon som gjør oss godt rustet til å møte endrede markedsforutsetninger, sier konsernsjef Siraj.  

OBOS-konsernet igangsatte i første halvår 2018 tilsammen 1 400 boliger mot 2 218 boliger i første halvår 2017. Antall ferdigstilte boliger var 2 247 boliger i første halvår 2018 mot 1 630 boliger i første halvår 2017. Konsernet har pr 30. juni i år tilsammen 5 758 boliger under produksjon alene eller sammen med andre. 

 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.