Hopp til innhold
Foto av Daniel Kjørberg Siraj på byggeplass.

Vi skal alltid forbedre oss

Den siste tiden har OBOS fått kritikk for å ha glemt sin egen historie. Nå vil vi styrke dialogen med medlemmene våre

Publisert:
fredag 21. mai 2021

Da jeg takket ja til å bli konsernsjef i OBOS sommeren 2015, skrev jeg ned fire ting på en lapp som jeg trodde ville bli viktig for OBOS de kommende årene. På lappen stod det:

1) Være relevante for medlemmene i hverdagen
2) Utgjøre en forskjell for samfunnet rundt oss
3) Være en organisasjon der de ansatte kjenner seg igjen, og opplever at de er viktige. I tillegg stod det litt kryptiske «The next big thing» – det å tenke stort, søke forandring og være innovativ.

OBOS er lagarbeid. Det er viktig at hele organisasjonen drar i samme retning. Konsernledelsen involverte så mange som mulig da den nye strategien skulle meisles ut slik at det vi presenterte for styret hadde bred forankring. Også representantskapet, på vegne av medlemmene, ble involvert i strategiarbeidet, som munnet ut i en klar og tydelig visjon: OBOS skulle bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Der definerte vi også tre hovedmål for verdiskapning i OBOS: merverdi for medlemmene, samfunnsnytte og lønnsom vekst. 

Kommersiell kraft
For meg personlig er det selvsagt ubehagelig å bli beskyldt for å være en profittjeger. En som har drevet OBOS lenger fra formålet, og for langt i kommersiell retning. Det er det stikk motsatte av det vi som jobber i OBOS vil. Vi må være kommersielle, men det er fordi vi skal bruke overskuddet til å skape mer for medlemmene og samfunnet. Jeg er stolt over at vi har mer enn fordoblet boligbyggingen de siste fem årene. Vi har gjort boligdrømmen virkelig for flere hundre medlemmer gjennom å utvikle nye modeller som letter veien inn boligmarkedet. Milliarder er investert i boligtomter for fremtiden, og vi er blitt en mer bevisst byutvikler med store ambisjoner for miljø, klima og arkitektur.

Jeg er stolt over at vi har brukt nesten 600 millioner kroner på samfunnsnyttige formål og livet mellom husene. Digitalisering av forvaltningstjenester, innovasjon og en tydelig kamp for likestilling – enten det er på idrettsarenaen eller på arbeidsplassen – har vært andre viktige satsinger for oss. Jeg er ekstra stolt over at vi i dag har mer enn 514.000 medlemmer, og har fått på plass en medlemsorganisasjon i Sverige.

Mer dialog
På ett punkt har jeg imidlertid ikke gjort nok. Jeg har ikke vært flink nok til å ta de engasjerte medlemmene, som ikke sitter på innsiden av det organiserte medlemsdemokratiet, med på reisen. Derfor innfører vi følgende tiltak med umiddelbar virkning for å snarest mulig forbedre dialogen med medlemmene våre:  

• Arrangere åpne digitale medlemsmøter minst fire ganger i året, der jeg og andre fra OBOS gir informasjon om virksomheten, samtidig som det åpnes for spørsmål og innspill fra medlemmene.

  • Etablere en enkelt tilgjengelig digital «forslagskasse» for medlemmene til forbedringer eller synspunkter innenfor relevante politikkområder.
  • Legge bedre til rette for medlemmene å gi innspill til nye reguleringsplanforslag på et tidlig stadium gjennom gode medvirkningsprosesser.
  • Sette i gang et internt prosjekt i administrasjonen for å se på hvordan medlemmer i større grad kan være en ressurs for tjeneste- og produktutviklingen i OBOS.
  • Vurdere hvordan medlemmene i enda større grad kan få påvirke bruken og prioriteringen av OBOS sine midler til samfunnsbidrag.
  • Forenkle, forbedre og tilgjengeliggjøre informasjon om medlemsdemokratiet og medvirkning, samt annen relevant informasjon om OBOS sin virksomhet.
  • Forenkle, forbedre og tilgjengeliggjøre informasjon om medlemsdemokratiet og medvirkning samt annen relevant informasjon om OBOS' virksomhet.

Dette er selvsagt ikke alt OBOS skal gjøre. Større endringer må til for å styrke medlemsdemokratiet. Det er imidlertid en prosess som både styre, representantskap og andre vil ha meninger om, og som av naturlige årsaker bør gis noe mer tid. I mellomtiden skal jeg, og alle vi som jobber i OBOS, gjøre vårt beste for å styrke medlemsdialogen.  

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.