Hopp til innhold

Visjonært på Ammerud

I 2019 er Oslo Europas miljøhovedstad. Samme år fyller OBOS 90 år, og i den anledning ønsker vi å utvikle et prosjekt som tilbyr en unik arkitektur og bo-opplevelse i et bygg med eksepsjonelle miljøkvaliteter.

Publisert:
onsdag 27. juni 2018

Prosjektet skal bygges i Martin Strandlis vei 10 på Ammerud i Oslo, veien som er oppkalt etter en av OBOS’ grunnleggere og inneholde ca. 180 leiligheter. Bygget skal fremstå som et eksempel på nytt bærekraftig byggeri, der sosial bærekraft står sammen med effektive miljøtiltak. Bokvalitetene som vektlegges er naturnær beliggenhet og samhold. Prosjektet er i samarbeid med CODE.

– Dette er et prosjekt som er i tråd med det politikerne i Oslo etterspør, et bygg med høy miljøstandard og spektakulær arkitektur, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Prosjektets hovedgrep er en sirkel som gir en sterk arkitektonisk dimensjon av forskjeller mellom ute og inne, der «inne» er organisert og oversiktlig, mens «ute» er tilpasset omgivelsene og naturen. Sirkelen er et uttrykk for det demokratiske fellesskapet, og for solens bane over himmelen.

Solceller og grønne tak

Taket formes for å fange solenergi på en optimal måte. Effektive bygningsintegrerte solceller tas i bruk, resten er grønne tak for fordrøyning og kjøling. Bygget har svært lavt varmetap, god solavskjerming og sammen med de tekniske tiltakene gjør dette at bygget produserer mer energi enn det bruker. Grønn mobilitet vil vektlegges som et miljøtiltak, med fokus på bruk av kollektivtransport, bildeleordning, sykkel- og gangsti.

Miljø - relaterte artikler

Slik ser OBOS for seg at Nøstegaten kan bli seende ut. Illustrasjon: Mad.

Sikret seg mot flom med nytt analyseverktøy

Byrådet i Bergen ønsket å verne det gamle bygget i Nøstegaten 72-74, men snudde da det ble avdekket fare for flom og vannskader. Nå skal OBOS bygge et helt nytt boligkompleks på tomten.
Bilde (fra venstre): Henning Lunde, leder for OBOS Oppstart, Kaia Furnes, leder for forretningsutvikling i Hafslund og Terje Borkenhagen, daglig leder i Enny. Fotograf: Armin Jadidi (Hafslund).

Solway blir Enny

OBOS og Hafslund styrker sin satsing på energiproduksjon i bygg når deres felles selskap Solway blir til Enny.
Administrerende direktør i OBOS-banken, Øistein Gamst Sandlie. Foto: Hampus Lundgren.

OBOS-banken har signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

OBOS-Banken har signert “Prinsipper for bærekraftig bankdrift”, som er utarbeidet av FNs klimainitiativ innen finans (UNEP FI). Prinsippene ble lansert i 2019 og hittil har mer enn 300 banker sluttet seg til dem. Målet med prinsippene er at banker verden over skal ta en aktiv og ledende rolle i den grønne omstillingen.