Visjonært på Ammerud

I 2019 er Oslo Europas miljøhovedstad. Samme år fyller OBOS 90 år, og i den anledning ønsker vi å utvikle et prosjekt som tilbyr en unik arkitektur og bo-opplevelse i et bygg med eksepsjonelle miljøkvaliteter.

Prosjektet skal bygges i Martin Strandlis vei 10 på Ammerud i Oslo, veien som er oppkalt etter en av OBOS’ grunnleggere og inneholde ca. 180 leiligheter. Bygget skal fremstå som et eksempel på nytt bærekraftig byggeri, der sosial bærekraft står sammen med effektive miljøtiltak. Bokvalitetene som vektlegges er naturnær beliggenhet og samhold. Prosjektet er i samarbeid med CODE.

– Dette er et prosjekt som er i tråd med det politikerne i Oslo etterspør, et bygg med høy miljøstandard og spektakulær arkitektur, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Prosjektets hovedgrep er en sirkel som gir en sterk arkitektonisk dimensjon av forskjeller mellom ute og inne, der «inne» er organisert og oversiktlig, mens «ute» er tilpasset omgivelsene og naturen. Sirkelen er et uttrykk for det demokratiske fellesskapet, og for solens bane over himmelen.

Solceller og grønne tak

Taket formes for å fange solenergi på en optimal måte. Effektive bygningsintegrerte solceller tas i bruk, resten er grønne tak for fordrøyning og kjøling. Bygget har svært lavt varmetap, god solavskjerming og sammen med de tekniske tiltakene gjør dette at bygget produserer mer energi enn det bruker. Grønn mobilitet vil vektlegges som et miljøtiltak, med fokus på bruk av kollektivtransport, bildeleordning, sykkel- og gangsti.