Episode 2

Hør Hjemlengsel der du lytter til podcast

Du finner også podcasten i alle tjenestene du hører på podcaster til vanlig.

Om andre episode

For hundre år siden var det bare fem prosent av innbyggerne i Oslo som eide boligen de bodde i. Resten var leietakere. Hvordan ble leiebyen Oslo til en eieby? Og hvorfor har det blitt så viktig for oss å eie boligen vår selv? Har nordmenn rett og slett fått hus på hjernen? Du får også høre om en snekker og en arkitekt som fant på en helt ny måte å bygge og eie boliger på, nemlig sammen.

De som er med: Martin Mæland, Lars Aasen, Monica Mæland, Stephanie Bahl, Hallgeir Kvadsheim, Jardar Sørvoll og Terje Wessel. 

Med Arild Opheim og Anne Kristine Kronborg.

Hjemlengsel sesong 1

Om bolig, by og blokk.