Hopp til innhold

Om medlemskap i OBOS

Her finner du et overordnet og enkelt innblikk i hva et medlemskap i OBOS innebærer.

En smilende, ung kvinne er ute og går med bygninger i bakgrunnen

OBOS er et samvirkeforetak som eies av medlemmene. OBOS-medlemskap er tilgjengelig i Norge og Sverige. Alle privatpersoner kan søke om å bli medlem, og dermed andelseier i OBOS. Medlemskap i OBOS er personlig, og du kan bare ha ett medlemskap. Du må være OBOS-medlem for å kunne være andelseier av bolig i borettslag som er tilknyttet OBOS. Juridiske personer kan også være medlem av OBOS.

Du kan melde deg inn i OBOS på obos.no. Som medlem vil du få tilgang til et personlig medlemsbevis i OBOS-appen og få en ansiennitetsdato som kan gi deg fordeler ved kjøp av bolig i fremtiden. Ansienniteten gjelder fra innmeldingsdato.

Du kan gi medlemskap i gave. Mange barn mottar OBOS-medlemskap i gave, slik at de tidlig opparbeider seg ansiennitet som kan hjelpe dem med å komme inn på boligmarkedet senere.

Fullstendige medlemsvilkår finner du her.

Medlemsfordeler

Enklere tilgang til bolig gjennom bruk av forkjøpsrett for nye eller brukte boliger er for mange de viktigste medlemsfordelene i OBOS. I tillegg får OBOS-medlemmer tilgang til et stort og attraktivt fordelsprogram. For å bruke de gode betingelsene, rabatter og kampanjer som OBOS' fordelsprogram gir, må du kunne vise ditt digitale medlemsbevis i OBOS-appen.

Som medlem får du tilsendt OBOS-bladet jevnlig. Her får du blant annet siste nytt om nye boligprosjekter fra OBOS, medlemstilbud, samt praktiske og inspirerende artikler om bolig.

Du finner oversikt over alle de gode medlemstilbudene i OBOS-appen eller her. Vi vil også sende nyhetsbrev, til e-postadressen du har oppgitt, samt medlemsinformasjon, blant annet om fordeler som er tilgjengelige for deg som OBOS-medlem.

Mor holder datter i armene ute på balkongen sin

Nærmere om forkjøpsrett, bruk av ansiennitet og eierbegrensninger

Forkjøpsretten du har som OBOS-medlem kan gjøre stor forskjell når du skal skaffe deg et nytt sted å bo. Som OBOS-medlem opparbeider du deg ansiennitet fra datoen hvor innbetaling er registrert på OBOS sin bankkonto. Ansienniteten kan brukes ved kjøp av bolig – enten du ønsker å tre inn i høyeste bud for en brukt bolig, eller å kunne stå fremst i køen når helt nye boliger legges ut for salg.

Dersom du vil benytte forkjøpsretten må du melde fra om dette på den måten som er oppgitt for boligen innen fastsatt frist. Du må vente minst 12 måneder fra du har benyttet forkjøpsretten til du kan bruke den på nytt. Detaljene om dette finner du i medlemsvilkårene.

Som OBOS-medlem kan du når du har meldt bruk av forkjøpsrett, tre inn i kjøpet til den avtalte prisen hvis du har lengre ansiennitet enn vinneren av budrunden samt eventuelle andre medlemmer som også har meldt forkjøpsrett og ønsker å kjøpe boligen. Merk at dersom en som allerede eier en bolig i det aktuelle borettslaget melder forkjøp, kan denne personen gå foran andre OBOS-medlemmer i køen. Tilsvarende hvis et medlem overfører boligen sin til en nærstående.

Du kan som privatperson normalt kun eie én bolig i borettslag tilknyttet OBOS. For mer detaljerte regler om ansiennitetsberegning, fordeling av boliger, overføring av medlemskap mv. kan du lese mer i medlemsvilkårene.

En ung dame vanner plantene på balkongen.

Medlemskostnader

For å bli medlem av OBOS må du betale en engangssum (andelskapital) i tillegg til årlig medlemskontingent. Den årlige kontingenten faktureres i løpet av årets første kvartal med 14 dagers betalingsfrist. Engangs andelskapital er 300 kroner og den årlige medlemskontingenten er på 200 kroner. Medlemskapet følger kalenderåret.

Personopplysninger og personvern

Som medlem får du mange rettigheter, og vi trenger personlige opplysninger for å administrere medlemskapet ditt. Vi vil at du skal føle deg trygg som medlem hos oss og vi behandler all personlig informasjon i henhold til gjeldende lover samt innenfor de formål og øvrige retningslinjer som fremgår av OBOS’ personvernerklæring.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Du er selv ansvarlig for å oppdatere egne opplysninger knyttet til ditt eget medlemskap, for eksempel ved bytte av e-postadresse. I noen tilfeller, som følge av medlemsregler eller norsk lovgiving, så vil ikke endring eller sletting av opplysninger være mulig.

Foto av et ungt par på en balkong.

Overføring av medlemskap og borettslagandel til nærstående

Medlemskapet er personlig, men kan overføres til familiemedlemmer. Du kan overføre ditt medlemskap til ektefelle, samboer (i minst 2 år), dine søsken, barn, barnebarn, foreldre eller andre slektninger i rett opp- eller nedstigende linje for deg eller ektefellen/samboeren din. Familiær tilknytning må kunne dokumenteres.

Med medlemskapet overføres også medlemskapets ansiennitet. Den som overtar medlemskapet, kan ikke få lengre ansiennitet enn fra sin egen fødselsdato. For detaljer rundt overføring av medlemskap og eierandel i borettslag tilknyttet OBOS, se medlemsvilkår.

Avslutning av medlemskap i OBOS

Utmelding fra OBOS må skje skriftlig, og fortrinnsvis ved å sende en e-post til medlem@obos.no. Siden det er et krav om å være medlem i OBOS for å kunne være andelseier i borettslag tilknyttet OBOS, vil en utmelding forutsette at medlemmet ikke lenger er andelseier i borettslaget.

Du kan miste ditt OBOS-medlemskap hvis du på alvorlig vis bryter medlemsvilkårene. Du vil også miste ditt medlemskap og den ansienniteten du har opparbeidet deg, dersom du ikke har betalt medlemskontingenten over en periode på 24 måneder.

Ved avslutning av medlemskap vil alle medlemsrettigheter, ansiennitet og status som medlem i OBOS bortfalle. Du vil heller ikke ha rett til å få refundert tidligere innbetalt andelskapital eller medlemskontingent.

Publisert 30.11.2023

Sist oppdatert 18.01.2024 kl. 15:16