Bilde av fire akrobater fra sirkusskolen på Mortensrud
Folk

Når livet mellom husene får støtten den trenger

Fritidsaktiviter er blitt dyrere, høye kontingenter gjør at flere unge faller fra og ikke har noe å gå til. Heldigvis finnes det fortsatt tilbud som ikke måler deltakerne etter lommeboka.

Hva skal ungdommen ta seg til når de ikke har noe å ta seg til? I utsatte områder er svaret dessverre ofte kriminalitet eller andre aktiviteter tilknyttet gatelivet og gjengmiljøet.

Så kan man spørre seg, hva er motvekten, medisinen? En viktig del av løsningen er å aktivisere ungdommen, å gi dem noe å gå til.

Da er det en fordel at tykkelsen på lommeboka ikke blir en hindring, slik den kan være for mange.

– Aktivitetene vi tilbyr er gratis. Dette er viktig fordi Mortensrud er et område med levekårsutfordringer. Et gratis tilbud gjør det enklere for flere å delta.

Katarzyna Sanak er daglig leder på Mortensrud Sirkusskole, et nystartet fritidstilbud for alle barn og unge i nærmiljøet.

Les mer om OBOS gir tilbake

På Mortensrud er sirkusskolen samlingssted for rundt 100 barn fra nærmiljøet. Keisha trives i akrobatringene.
Yasmina og Malak tester akrobatringene på sirkusskolen.
– Det er viktig for familiene i nærmiljøet at tilbudet er gratis, sier daglig leder Katarzyna Sanak. Fra venstre, Yasmina, Malak og Keisha.

Prosjektet ble startet i 2022 av foreldre og andre støttespillere. De så et tydelig behov for at ungdommen skulle ha en fast aktivitet å gå til gjennom hele året.

Med midler fra staten og Oslo kommune, samt pengestøtte fra OBOS høsten 2023, har Sanak kunnet forbedre aktivitetene Sirkusskolen tilbyr.

– Vi søkte om støtte til å kjøpe mer utstyr og til å utvide tilbudet vårt. Vi trengte også midler til å dekke utgiftene tilknyttet treninger og opplæring av instruktører.

Tilbudet har vært viktig for nærmiljøet, og allerede har rundt 100 barn og unge i alderen 5 til 19 år blitt en del av Sirkusskolen.

De yngste utfolder seg i sirkuslek, mens de eldre bryner seg på ting som luftakrobatikk, sjonglering og scenekunst.

Og tilbudet på Mortensrud Sirkusskole er ikke det eneste som aktiviserer ungdom uten å kreve en krone.

Rundt 100 barn og unge i alderen 5 til 19 år er blitt en del av Sirkusskolen. Keisha er en av dem!

Mye for de som har lite

Lørenskog Idrettsforening er en vesentlig større aktør, men tar også samfunnsengasjementet på alvor.

Ikke bare er de en av Norges største fotballklubber med rundt 1300 spillende medlemmer, de tilbyr aktiviteter til grupper som vanligvis ikke får deltatt i idrettslag.

– Vi ønsker å ta samfunnsansvar i lokalmiljøet, også utover den tradisjonelle toppidretten og breddeidretten, forteller daglig leder i klubben, Espen Gjester.

Blant annet har de et såkalt «street team» for ungdom som ikke har noen andre tilbud å gå til. Også her er formålet å holde dem unna gatene og gjengmiljøet.

Lørenskog IF disponerer en idrettshall slik at tilbudet gjelder året rundt.

I Lørenskog IF ønsker man å bruke ressursene til å bidra positivt i lokalmiljøet.

Om sommeren arrangerer klubben i tillegg gratis sommerskole for barn, hvor fotball, e-sport og andre aktiviteter står på menyen.

Å stille med slike gratis tilbud for nærmiljøet koster naturligvis penger. Lørenskog IF får midler fra staten til en del av aktivitetene sine, og Sparebankstiftelsen støtter det nevnte gatelaget.

– OBOS er også en svært viktig støttespiller for oss. Vi kunne ikke ha drevet klubben med en slik bredde i aktivitetstilbudet uten støtte fra dem, tilføyer Gjester.

Søk støtte fra OBOS gir tilbake innen 15. juni 2024

– Vi ønsker å ta samfunnsansvar i lokalmiljøet, også utover den tradisjonelle toppidretten og breddeidretten, forteller daglig leder i klubben, Espen Gjester.
Lørenskog IF disponerer en idrettshall slik at tilbudet gjelder året rundt. Viktor og en lagkompis er i gang med kveldens treningsøkt.
Tom Erik Larsen deltar på fotballaget "Aces High". Det er et populært tilbud.
I idrettshallen er det yrende liv en novemberkveld.
Lørenskog IF har et bredt tilbud, uansett hvilken form man er i. "Gå-fotball" for de over 60 er et populært tilbud. Sissel Schanche er på ballen.
– Det er urettferdig hvis det er utstyret og smøringen som avgjør en konkurranse, sier daglig leder i Rustad IL, Barbro Tomter Dahlen.

Rustet for vinteren

Det har vært mye fokus på aktivitetene som tilbys innendørs, men også ute er det mye gøy for ungdommen, uansett årstid.

– Skianlegget på Skullerud er nok det anlegget som blir mest brukt i hele Norge, foreller Barbro Tomer Dahlen.

Hun er daglig leder i Rustad IL, og en ekte ildsjel med imponerende 40 år bak seg i klubben.

Det skapes et sterkt fellesskap når barn, unge og voksne trener sammen. I Rustad IL er nærmiljøet viktigst.

På idrettsanlegget er det skisport omtrent halve året. Av de 830 medlemmene i Rustad IL holder hele 660 av dem på med langrenn. Og medlemmene, de kommer fra store deler av det sørøstlige Oslo.

– Vi har et brennende engasjement for nærmiljøet, og for idrettens betydning for barn og unge i området.

Dahlen legger til at det er i nærmiljøet de rekrutterer de fleste medlemmene, lederne og trenerne.

Og særlig er det et søkelys rettet mot de unge. Både mot de som vil satse og konkurrere, og mot de som vil bli trener for barna. Som ungdomstrener får man også betaling for trenerjobben, slik at færre faller fra i de viktige ungdomsårene.

Rustad IL er størst på langrenn, men har også grupper for allidrett, friidrett, karate og paraidrett. Solania Sara Berhanu Mengistu koser seg med de andre barna.

Tilbudet fra Rustad IL er dog ikke gratis, selv om midler fra OBOS hjelper å holde prisene nede. Det koster 200 kroner i året å være medlem, og treningsavgiften er mellom 900 kroner og 1300 koner for unge opp til 15 år.

Midlene fra OBOS gjør også at klubben har kunnet kjøpe inn utstyr som de låner til barn og unge som ikke har sitt eget.

– Å drifte et idrettslag er kostbart. Støtten vi får fra OBOS er helt avgjørende for at vi kan inkludere så mange som mulig. Idrett skal være noe alle kan holde på med, avslutter Barbro Tomter Dahlen.

Viktigheten av å gi tilbake

Å måle verdien av tilbud som er tilgengelig for alle kan være vanskelig. Men at den er stor er det liten tvil om.

Det er derfor ikke tilfeldig at OBOS tilrettelegger for slike tiltak. Som del av OBOS’ samfunnsoppdrag går inntil ti prosent av overskuddet til støtte for foreninger og breddetiltak innen idrett og kultur.

«OBOS gir tilbake», som programmet heter, har som mål å motvirke frafall fra de viktige fellesarenaene som idretten og kulturen tilbyr.

– I stadig tøffere økonomiske tider sliter flere med å betale for barnas fritidsaktiviteter. Mange klubber har måttet øke medlemsavgiftene. Da blir det enda viktigere å senke den økonomiske terskelen for å delta i idretts- eller kulturaktiviteter.

Sponsorsjef i OBOS, Rasmus Aarflot

Aarflot jobber ikke bare med sponsoravtaler rettet mot de store sportsklubbene, men også mot mindre foreninger som får støtte gjennom «OBOS gir tilbake».

Ordningen sørget for hele 174 millioner kroner i støtte i 2023, fordelt på 500 foreninger og idrettslag.

– En by eller en bydel med et bredt idrett- og kulturtilbud er et godt sted å bo. Å støtte og stimulere til gode oppvekstmiljøer ligger i OBOS sitt DNA. Det er en del av samfunnsoppdraget vårt, avslutter Aarflot.

Da er det godt at samfunnsoppdraget forvaltes videre av aktører som nettopp Mortensrud Sirkusskole, Lørenskog Idrettsforening og Rustad IL.

Ungdommen i nærmiljøet ville nok aldri vært de foruten.

Søk støtte til ditt lag eller din forening

Å skape gode oppvekstmiljøer er en viktig del av samfunnsoppdraget til OBOS.