Varme til de som trenger det

Pensjonistene i det frivillige prosjektet Operasjon Ved har holdt Oslos beboere varme i over 50 år.

  • Tekst Marius Asp
  • Foto Hampus Lindgren
  • Video Jonas Lisether

– Når vi kommer hjem til folk og forteller dem at de ikke trenger å betale noe, hender det at noen begynner å grine.

Vi befinner oss i en brakkerigg på Etterstadsletta i Oslo, der Per Søgård, sekretær i Operasjon Ved, tar seg en kaffetår mellom slagene. På denne adressen kappes, kløves, sages, hogges og puttes store mengder bjørkeved i sekker, før den leveres til oslofolk som trenger det.

At prosjektet drives av 25–30 pensjonister, og at det er gratis å motta den, gjør Operasjon Ved til en unik solskinnshistorie fra det frivillige Norge.

– Pensjonister skal jo helst ha noe å gjøre. Det er meningsfylt å hjelpe folk som trenger det, men det er også meningsfylt å ha noe å holde på med, i godt samvær med andre.

Aksjonen som ble en institusjon

Operasjon Ved startet på Jordal for 53 år siden. Vinteren 1970 var gjennomsnittstemperaturen 9,7 minusgrader i hovedstaden.

– I 1970 skulle man bygge opp byen igjen. Da brant man masse forskalingsmaterialer. Så var det en smarting fra Aftenposten, Thormod Talseth, som sa at «dette kan jo brukes til å fyre i ovner». Slik ble Operasjon Ved født, forteller Per.

Det som startet som en spontan og tidsbegrenset aksjon, utviklet seg raskt til å bli et permanent humanitært tiltak for eldre og uføre i Oslo.

– Kriteriet for å få ved, er at du skal trenge det. At du har lite å rutte med, enten du er minstepensjonist, enslig forsørger, uføretrygdet eller av andre grunner.

Les også: Han sørger for at du kan gå på ski før frokost

Operasjon Ved er et samarbeidstiltak mellom Lions-klubber i Oslo og enkeltpersoner. De har hjulpet de som trenger det siden 1970.
I brakkeriggen på Etterstad kappes, kløves, sages, hogges og puttes store mengder bjørkeved i sekker til oslofolk som trenger det.
Pensjonistene i Operasjon Ved opplever det som meningsfylt å hjelpe folk som trenger det, samtidig som de har noe å holde på med.

«Byens beste helsestudio»

Det finnes ingen statistikk på hvor mange pensjonister som har vært innom Operasjon Ved siden starten i 1970, men Per anslår tallet til å være rundt 200.

– Da jeg begynte her i 2013, var det flere arbeidsfolk. Mange hadde vært på sjøen. Nå er det folk fra alle samfunnslag. Vi liker å jobbe fysisk og kjenne på muskler vi ikke visste at vi hadde. Albert Nordengen, Oslos populære ordfører fra 1976 til 1990, kalte oss byens beste helsestudio.

Sosial bærekraft i praksis

OBOS er en av operasjonens mange økonomiske støttespillere.

– Sosial bærekraft handler om å støtte opp om tiltak som kan bidra til økt livskvalitet for våre medmennesker og medlemmer. Det Operasjon Ved står for, og gjennomfører, treffer kjernen av dette, sier Rasmus Aarflot, sponsorsjef i OBOS.