Skribent

Øistein Gamst Sandlie

I spalten «Dine penger» gir administrerende direktør i OBOS-banken deg tips og råd om personlig økonomi.